Zosh8

Інформація про роботу щодо запобігання булінгу

У 2019-2020 навчальному році відповідно до Закону України від 18.12.2018 № 8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Порядку реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу, затвердженого наказом МОН від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі випадки у школі було створено комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу, затверджено порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в школі, визначено повноваження адміністрації та членів комісії щодо запобігання та протидії булінгу.

На нарадах при директору розглядалися питання «Про організацію роботи з протидії булінгу» (прот. № 6 від 20.02.2020), «Про проведення в школі Тижня права», провідною темою якого було попередження різних форм насильства та булінгу (прот. № 3 від 18.11.2019).

На засіданнях ради профілактики розглядалися питання: «Створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», «Про функціонування безкоштовних гарячих ліній» (прот. № 4 від 10.09.2019), «Про роботу щодо запобігання булінгу в школі» (прот. № 3 від 26.05.2020).

У навчальному закладі наявний Журнал обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, Протокол реагування (засідання комісії) на випадки булінгу. До відома педагогічних працівників доведено порядок реагування на доведені випадки булінгу.

Учителі школи пройшли онлайн курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти».

Просвітницькі матеріали щодо запобігання булінгу були розміщені на шкільному сайті.

Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі освіти та формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, з метою виховання гідної особистості зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві проводилися просвітницькі заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу про булінг та його види, відповідальність за вчинення булінгу, механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб.

Із 09 по 13 грудня 2019 року в рамках  Всеукраїнського тижня права були проведені тематичні заходи:

виховні години «Вчимося протидіяти насиллю», «Зупинка під назвою життя», «Вчимося бути добрими людьми», «Людяність важлива чеснота» (1-4 класи);

перегляд відеороликів «Скажемо насильству НІ», виховні години «Мій світ без насильства», годину спілкування «Насильство в дитячому колективі – актуальна проблема?!» (5-7 класи);

бесіди «Попередження булінгу серед підлітків», «Що робити, коли тебе ображають дорослі», виховні години «Булінг у дитячому середовищі» (8-9 класи);

тренінги: «Стоп насильство!», «Стоп жорстокому поводженню з дітьми та запобігання торгівлі людьми», «Скажи Ні! булінгу», «Дискримінація, що варто знати», антибулінгові тижні (10-11 класи).

Соціальним педагогом Подпалою О.О. проведено з учнями виховний урок «Безпечна школа. Маски булінгу» (11.12.2019), виховні години «Конфлікти в учнівському середовищі: причини виникнення, шляхи запобігання та розв’язання», години спілкування «Мої права у моїй школі», «Що таке насильство? Як себе захистити», «Агресивна поведінка, її причини і наслідки».

Відповідна робота  протягом навчального року була проведена й класними керівниками.

У початкових класах проводилися тематичні «ранкові кола», метою яких було сформувати в учнів навички дружніх стосунків.

У 1 класі (класний керівник Шиленко С.М.) пройшли: ГС «Вчимося жити у мирі і злагоді», гра-бесіда «Добре – погане», ситуаційно-рольова гра «Малюємо валізу чемності», «Чим ми схожі, а чим різні? Шляхи порозуміння».

У 2 класі класним керівником Даурцевою М.В. на батьківських зборах у грудні 2019 року за участі шкільного психолога розглядалися питання щодо протидії булінгу серед учнів «Дитяче насильство: чому діти такі агресивні?».

У 3 класі (класний керівник Думчикова В.І.) пройшли: до Міжнародного дня толерантності хвилинка спілкування «Що таке толерантність?», заняття «У нас новенька!» (з метою організації  взаємодії між дітьми для знайомства і прийняття нового учня колективом класу), тематична консультація для батьків «Як уберегти дитину від насильства».

Класним керівником 4 класу Полторак І.Є. було проведено урок-бесіда «Я маю право відчувати і висловлювати свої почуття», тренінг «Як я вмію стримувати негативні емоції», «День без конфліктів», батьківський всеобуч  «Емоційні розлади у дітей».

Класним керівником Кудіною В.І. для учнів 5 класу проведено заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу в дитячому середовищі», ГС «Мистецтво спілкування», гра «Колекція теплих слів» та інші.

Класний керівник 8 класу Зюман Р.О. провела з учнями консультації: «Поради щодо зберігання спокою», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями». На батьківських зборах у листопаді 2019 року розглядалося питання «Насильство і діти. Що робити, якщо дитина скаржиться на цькування у школі».

У 9 класі класним керівником Гребенюк В.Г. було проведено наступні заходи: година спілкування «Мої вчинки – це вчинки дорослої людини»,  «Правила співжиття у колективі», години психолога: «Я – це Я», «Взаємоповага до однолітків», бесіди з батьками «Булінг у дитячому середовищі».

Десятикласники (класний керівник Орехова Н.В.) стали учасниками наступних заходів: тренінг «Оволодіваємо навичками толерантного спілкування», інформаційна хвилинка «Національна дитяча «гаряча» лінія» (попередження булінгу).

У 2019-2020 навчальному році практичним психологом проводилися години спілкування «Кібербулінг», «Дружба без образ», тренінгові заняття «Стоп – Булінг», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Протидія булінгу. Правила безпечної поведінки», «Скажемо насиллю – STOP!», заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу. Правила безпечної поведінки в мережі Інтернет», «Протидія булінгу. Правила безпечної поведінки в школі», організовано виготовлення колажу «Як протидіяти булінгу. Вироблення правил безпечного перебування учнів у школі та на вулиці», метою яких було ознайомити учнів з поняттям булінгу, його видами та проявами, розвивати навички конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування; сформувати знання з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.

Соціальним педагогом з учнями початкових класів були проведені години спілкування, метою яких було формувати відповідальність за свої дії, вчинки, розвивати уміння брати приклад з хорошої поведінки людей. З учнями середньої школи була проведена профілактична та просвітницька робота з профілактики девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків, профілактика насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті, захист прав і свобод дитини, з учнями було здійснено перегляд серій анімованих фільмів «Права і обов’язки дітей», «Безпека в Інтернеті», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейк та перевірка фактів», «Проблема насилля та жорстокості стосується кожного», «Насилля у житті дитини». Під час спілкування учні ознайомлювалися з інформацією стосовно заборони всіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми: законодавчою  базою, базовими визначеннями та поняттями, теоретичною інформацією, практичними порадами; складали правила спілкування в Інтернеті.

Заступник директора з виховної роботи                   Л.Голець