Охтирська Загальноосвітня школа №8

 Звіт директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

Лучко О.М. про роботу

в 2020-2021 навчальному році

Сьогодні, 28 серпня 2021 року о 12:00  відбувся онлайн-звіт керівника  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Лучко О.М.

Звіт пройшов відповідно до Методичних рекомендацій, розроблених для допомоги закладу загальної середньої освіти  у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Ґрунтувався на запропонованих для інституційного аудиту вимогах та критеріях оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплював освітнє середовище, управлінські процеси, якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів.

Звіт проходив з використанням програми для організації відеоконференцій Zoom. До конференції долучилися всі учасники освітнього процесу: здобувачі освіти, педагогічні працівники, батьки учнів або особи, які їх замінюють;  персонал закладу,  представники громадськості.

Значний акцент було зроблено на документи, які регламентують планування та визначення шляхів удосконалення діяльності закладу.

Під час звіту директор школи поінформувала про розвиток матеріально-технічної бази закладу в 2020-2021 навчальному році та в період підготовки до нового 2021-2022 навчального року, роботу колективу школи для створення в закладі безпечного освітнього середовища, зокрема і в період карантинних обмежень, про заходи щодо забезпечення архітектурної доступності будівель і приміщень школи для маломобільних груп населення, створення комфортних умов для перебування в школі учасників освітнього процесу.

Значна увага приділялася особливостям оцінювання здобувачів освіти, проблемі булінгу в дитячому середовищі, організації харчування та оздоровлення дітей, роботі з учнями, охопленими інклюзивною освітою, інтеграції учасників освітнього процесу в зовнішній освітній та культурний простір, зверненням громадян та дотримання академічної доброчесності.

Доповідь супроводжувалася діаграмами за результатами самооцінювання, включаючи анкетування, проведене з учнями, їхніми батьками та педагогічними працівниками наприкінці навчального року.

Лучко О.М. озвучила проблеми, які є в освітньому середовищі школи, окреслила питання, над якими буде працювати колектив у найближчій перспективі.

За результатами голосування учасників відеоконференції управлінська діяльність директора Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Лучко О.М. визнана задовільною.

Виступ  директора  

 Звіт директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

Лучко О.М. про роботу

в 2020-2021 навчальному році

 

Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку) є одним із першочергових завдань керівника школи.

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 Всього
На початку
ІІ семестру
23 30 29 31 113 27 20 20 32 25 124 22 23 45 282
 -прибуло 1   1      
 -вибуло 2        
Є на кінець семестру 23 31 27 31 112 27 21 20 32 25 125 22 23 45 282
 Інклюзивне навчання 2        
 з них дівчат 1        
 вивч іноз.мову 2        
Всього 23 31 27 31 112 27 21 20 32 25 125 22 23 45 282
 В т.ч.
хлопців
9 20 13 16 58 17 9 10 16 12 64 12 10 22 144
 дівчат 14 11 14 15 54 10 12 10 16 13 61 10 13 23 138
Вивчають:
англійську мову
23 31 27 31 112 27 13 11 32 12 95 14 17 31 238
 нім.мову   8 9 13 30 8 5 13 43
Атестовано на високому рівні 4 4 2 1 1 4 1 1 9
достатньому рівні 18 18 8 5 8 1 7 29 4 4 8 55
середньому рівні 9 9 19 13 7 30 17 86 16 19 35 130
початковому рівні   1 5 6 1 1 7
Мають середній
бал (9-12]
7 7 6 6 3 1 6 22 2 3 5 34
 (6-9] 19 19 16 13 11 16 10 66 12 19 31 116
 (3-6] 5 5 5 2 6 15 9 37 8 1 9 51
 до 3]        

 

Учні, які закінчили навчальний рік з досягненнями високого рівня: 4 клас – 4 учня, 6 клас – 2 учня, 8 клас – 1 учень, 10 клас – 1 учень.

Станом на 01 червня до першого класу зараховано 17 учнів.

 

Продовження навчання випускників 9-х класів

 у порівнянні за останні 3 роки

Протягом останніх років спостерігалася стійка тенденція щодо кількості випускників 9 класу, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в 10 класі нашої школи. Протягом останніх трьох років відсоток учнів, які продовжили навчання в школі, збільшується.

 

Зміст 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Всього випускників 26 29 28
З них навчаються у 10-х класах 19 73 % 22 76% 23 82%
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації 4 15 % 4 14%
У ПТНЗ 3 12 % 1 3% 2 7%
Працюють
Інше 2 7% 3 11%

 

Забезпечення доступності до закладу.

Перевезення учнів шкільним автобусом

У 2020-2021 н.р. шкільним автобусом підвозилася 21 дитина, яка проживає за межею пішохідної доступності, від вул. Великоозерної, Черняхівського, Ватутіна до навчального закладу та у зворотному напрямку.

Паспорт шкільного автобусного маршруту був погоджений працівниками управління патрульної поліції в Сумській області в грудні 2019 року. Він чинний 2 роки, тому наприкінці 2021 року буде розроблено новий паспорт автобусного маршруту та передано на погодження в м. Суми.

Шкільний автобус 2018 року, в експлуатації знаходиться всього 2 роки. Два рази на рік проводиться його технічний огляд ТОВ «Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху».

Водій шкільного автобуса Заїчка О.В. перед виїздом на маршрут обов’язково проходить передрейсовий медичний огляд та забезпечує огляд автобуса механіком. В автобусі щоденно під час руху перебуває вихователь для супроводу дітей Головирін С.О.

З метою створення безпечних умов перевезення учнів, уникнення аварійних ситуацій, запобігання дорожньо-транспортним пригодам, своєчасного виконання ремонтних робіт створюються комісії з обстеження стану шкільного автобуса, за результатами огляду за потреби проводяться ремонтні роботи.

 

Організація інклюзивного навчання

З метою забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, а також їх соціалізації та інтеграції в суспільство у 2020/2021 н.р. було відкрито клас з інклюзивним навчанням на базі 3 класу, у якому навчалося 2 учнів з ООП. Для забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до організації інклюзивного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб учнів у закладі створено команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, до яких входять асистент учителя, педагогічні працівники, які викладають у касі з інклюзивним навчанням, практичний психолог, корекційні педагоги, представники ІРЦ. Командою фахівців складено індивідуальні програми розвитку учнів, де окреслено шляхи діяльності вчителів з метою забезпечення розвитку дітей. Особливістю освітнього процесу є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткову роботу проводять учитель-логопед, практичний психолог, корекційний педагог. Педагог-організатор Кудіна В.І. та класний керівник Даурцева М.В. залучають учнів до класних, позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я. Практичний психолог Кринична Н.В. здійснює психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами шляхом проведення консультацій для батьків, учнів, індивідуальних бесід, психологічних обстежень.

Узгодження у роботі асистента вчителя та вчителя є важливою умовою ефективності здійснення освітнього процесу в інклюзивному закладі. Вчитель керує роботою у класі, асистент вчителя, беручи безпосередню участь у навчально-виховному процесі, здійснює супровід учнів, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу. Учитель і асистент разом працюють над плануванням навчальних занять, обговорюють необхідні адаптації/модифікації згідно індивідуального плану. Основне у роботі вчителя та асистента − зрозуміти потреби учня та усвідомити необхідність адаптації та модифікації навчального матеріалу, що покращить успішність навчання не лише дитині з особливостями психофізичного розвитку, а й іншим учням класу.

Крім того важливою є співпраця асистента вчителя з батьками дитини з ООП. В інклюзивному освітньому середовищі батьки дітей з особливими освітніми потребами відіграють важливу роль в процесі створення індивідуальної програми розвитку (ІПР), яка проявляється, головним чином, в наданні інформації про дитину, її родину, наданні необхідної допомоги для забезпечення прогресивного розвитку дитини.

Однією із основних проблем, що виникли у закладі при організації інклюзивного навчання є недостатнє облаштування ресурсної кімнати: забезпеченість необхідним дидактичним матеріалом та матеріально-технічною базою та необізнаність педагогічних працівник щодо особливостей роботи з дітьми з ООП. З метою подолання цих проблем адміністрація школи у тісній співпраці з педагогами, корекційними педагогами та асистентом вчителя складає план поповнення ресурсної кімнати необхідними матеріалами та приймає міри щодо реалізації плану, організовує психолого-педагогічні семінари, спрямовує роботу методичних об’єднань на пошук методик і форм роботи з дітьми з ООП, пропонує вчителям пройти тренінги, курси з проблематики. Сьогодні вже 80% вчителів школи пройшли онлайн-курси щодо особливостей роботи з дітьми з ООП.

Школа активно співпрацює з ІРЦ. У 2019 році між Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 та ІРЦ Охтирської міської ради було укладено договір про співпрацю. Працівники інклюзивно-ресурсного центру проводять консультації щодо особливостей розвитку дітей з ООП, беруть активну участь у розробці індивідуально програми розвитку.

 

Організація дистанційного навчання

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) під час карантину в закладі було організовано освітній процес за дистанційною формою здобуття освіти. Дистанційне навчання організовано згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами). Дистанційним навчанням було охоплено 96 % учнів школи.

Для організації дистанційного навчання, з метою налагодження первинної комунікації між учнями, батьками та вчителями, оперативного інформування щодо динамічних змін, перш за все, педагогічним колективом навчального закладу було створено viber-групи учасників освітнього процесу.

Дистанційне навчання організовано відповідно до робочого навчального плану закладу, уроки проводилися згідно раніше складеного розкладу, погодженого із Управлінням Держпродспоживслужби в м. Охтирка та у відповідності до календарно-тематичного планування як в онлайн, так і в асинхронному режимі. З метою реалізації основних функцій простору для організації дистанційного навчання були застосовані дистанційні технології навчання.

Для учнів початкової школи учителями було створено власні блоги, на яких щоденно розміщувались навчальні матеріали різного типу (фото, відео, текстові), посилання на інтерактивні вправи. Зворотній зв’язок між учителем та учнями, учителем та батьками здійснювався через viber-групи, електронне листування та телефонний зв’язок.

Для проведення онлайн-уроків у середній та старшій школі учителі використовували сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom, який можна використовувати як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку.

Доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів у середній та старшій школі забезпечувався через віртуальні класи у додатку Google Classroom, що передбачає створення інтерактивного онлайн-середовища, у якому учасники освітнього процесу мали змогу виконувати звичні учбові завдання та проводити зустрічі.

Під час дистанційного уроку в класі вчителі користувалися онлайн-дошкою Padlet, яка дозволяє забезпечити практично такий же функціонал, як класна дошка. Так, на дошці учителі розміщували попередньо підготовлені матеріали (тексти, зображення, відео, аудіо), робили записи шляхом друкування тексту або створення малюнків. З дошкою організовувалась спільна робота класу, зокрема під час синхронного онлайн-заняття. Учні робили записи на дошці одночасно або по черзі. Перевагою онлайн-дошки є те, що всі записи можна зберегти і надати для відсутніх на занятті.

Для оцінювання виконаних робіт учителі використовували тести з автоматичною перевіркою на платформах Classtime, «На урок», «Всеосвіта». Ці платформи дозволяють організувати швидке оцінювання рівня опанування навчального матеріалу учнями. Слід урахувати, що автоматизована перевірка, хоч і значно спрощує рутинну роботу вчителя, часом є недостатньою для достовірної діагностики успішності опанування теми. Тому крім тестових завдань учні регулярно перевіряли учнівські роботи, прикріплені у віртуальних класах чи надіслані на електронну скриньку.

 

Створення умов для варіативності навчання

 та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних

 педагогічних технологій у навчально-виховний процес

Рішенням педагогічної ради школи від 31.08.2021 р. затверджено робочий навчальний план школи. Варіативність навчання у школі забезпечувалася варіативною складовою робочого навчального плану.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, в 10 та 11 класах забезпечувалася вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика», «Фінансова грамотність». У 10 та 11 класах за рахунок додаткових годин збільшено кількість на вивчення профільних предметів «Алгебра» та «Геометрія».

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. З метою підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання виділено час на курс за вибором з математики «Готуємося до ЗНО» за програмою Апостолова Г.В. (Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П., лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440).

Згідно з наказом МОН від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» за рахунок варіативної складової на 1 годину в 10-11 класах збільшено години на вивчення іноземної мови

Школа зареєстрована у Проекті «Енергоефективні школи: нова генерація» і отримала можливість упроваджувати навчальний курс «Основи енергопостачання та енергозбереження», авт. Сафіуліна К.Р., 6-8 класи (Лист ІМЗО №2.1/12-Г-268 від 02.06.2016). З метою виховання свідомого та відповідального майбутнього споживача теплової та електричної енергії, який розуміє проблеми енергопостачальних підприємств та підтримує їх своїми діями: зберігає і раціонально використовує тепло та електрику й своєчасно сплачує за отримані послуги, вироблення в учнів розуміння того, що теплова та електрична енергія не лише забезпечують комфорт проживання, але є цінними ресурсами, які не можуть бути дешевими і дорожчатимуть й надалі, зазначений курс було запроваджено у 7 класі.

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

(результати олімпіад, конкурсів, змагань)

Інтеграція шкільного освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір здійснюється шляхом залучення школярів до участі у конкурсах різного рівня, олімпіадах, змаганнях, виставках, краєзнавчої роботи, екскурсійної діяльності, гурткової, пошукової та науково-дослідницької роботи, участі в акціях, челенджах тощо.

У І етапі учнівських олімпіад взяли участь:

з української мови та літератури – 26 учнів 7-11 класів,

з математики – 35 учнів 6-11 класів,

з історії – 30 учнів 8-11 класів,

з правознавства – 8 учнів 9 класу,

з хімії – 35 учнів 7-11 класів,

з біології – 32 учні 8-11 класів,

з географії – 33 учні 8-11 класів,

з фізики – 35 учнів 7-11 класів,

з інформаційних технологій – 36 учнів 8-11 класів,

з інформатики – 10 учнів 10-11 класів,

з трудового навчання – 12 учнів 8-9 класів,

з німецької мови – 11 учнів 9-11 класів,

з англійської мови – 30 учнів 8-11 класів.

На участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів було заявлено 49 учнів школи, але у звʼязку з карантинними обмеженнями ІІ та наступні етапи олімпіад були скасовані.

Учні школи взяли участь та мають здобутки у наступних заходах:

 • в обласному етапі фотовиставки до Дня Соборності України: «Україна – це ми!» (2 учні, переможці);
 • в інтерактивному національно-патріотичному конкурсі «Ми – Патріоти України!» (16 – перших місць, 3 – других місця, 1 – третє місце);
 • в інтерактивному Всеукраїнському національно-патріотичному конкурсі «Я – людина» (9 переможців);
 • у VІІ міському конкурсі читців, присвяченому пам’яті Великого Кобзаря (9 учасників, із них – 4 переможці);
 • у міському літературному конкурсі «Мрії про майбутнє» (1 переможець);
 • у міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі краще запобігти» (1 переможець);
 • у міському етапі обласного літературного конкурсу «Проба пера» (3 переможці);
 • у VІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (учні 2 класу, 15 переможців з української мови та літератури, 14 переможців з математики, 12 переможців з інформатики, 14 переможців з Я досліджую світ);
 • у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2021» (25 учасників, результатів ще немає);
 • у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК-2021» (132 учні);
 • у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник – 2021» (30 учнів);
 • у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» (19 учнів);
 • в онлайн-вікторині «Життя Лесі Українки» від проєкту «На Урок» (35 учнів);
 • в онлайн-конкурсі відеороликів «Україна – це ми» (2 учасники):
 • у Всеукраїнському конкурсі плакатів «Я – Україна!», присвяченому темі здоровʼя (5 учасників);
 • у Міжнародному фотоконкурсі «Ми – люди Землі» (4 учні);
 • у IV регіональному конкурсі творчих робіт (есе) «Світ один на всіх» (2 учні, результатів ще немає);
 • у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (6 переможців);
 • у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» (7 переможців).

Колектив школи – учасники інтернет-флешмобу #Сумщина_у_вишиванці, челенджі «Бути здоровим – круто!», екологічній акції «Збережи первоцвіти», поетичному челенджі до Всесвітнього дня поезії, літературного марафону «Година Шевченка».

Учні 10 класу провели в прямому ефірі охтирського радіо інформаційну програму до 100-річчя з дня народження Героя України Олексія Береста.

Школярі долучилися до обласної соціально-просвітницької онлайн акції «Дякую тобі, лікарю!», під час якої склали вірш-подяку та виготовили паперових янголів для лікарів Охтирської ЦРЛ.

Школа – учасник ІІІ Всеукраїнського уроку доброти «За гуманне ставлення до тварин».

Щороку учні відвідують Охтирський краєзнавчий музей та військові частини А0563 та 2276 Національної гвардії України.

в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 у 2020-2021 навчальному році діяло 5 гуртків різного спрямування: військово-патріотичного («Юні захисники», «Гарт»), туристсько-краєзнавчого («Літературне краєзнавство»), еколого-натуралістичного («Клуб любителів природи»), соціально-реабілітаційного («Євроклуб»).

Загальна кількість та відсоток дітей, які охоплені гуртковою роботою – 75 (27 %). Гуртки відвідувало 7 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, 1 дитина в числа внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, учні школи відвідують різноманітні гуртки та секції в позашкільних закладах та об’єднаннях міста: ОМЦПО-МАН, ДЮСШ, художня школа, музична школа, гуртки естетичного напряму при РБК та центрах розвитку.

 

Фінансово-господарська діяльність. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

Фінансування закладу здійснюється за рахунок місцевого та державного бюджету відповідно до кошторису та плану асигнувань на 2021 рік. Основні фінансові документи розміщуються на шкільному сайті у розділі «Фінансування», з ними можуть ознайомитися всі бажаючі.

Загальна сума видатків, передбачених на 2021 рік становить 8901380,35 грн.

З них по КЕКВ 2111 всього 5916469,00 \ станом на 31серпня профінансовано 3435145,14 грн

по КЕКВ 2120 всього 1310609,00 \ профінансовано 764301,24 грн.,

по КЕКВ 2210 всього 484560,00 \ профінансовано 414088,87 грн.,

– меблі з нержавіючої сталі для шкільного буфету – 40000,00 грн.,

– навіс для будівлі початкових класів – 24000,00 грн.,

– комп’ютерна техніка – 86000,00 грн.,

– господарських товарів на проведення ремонтних робіт 206417,33 грн.,

– електрообладнання – 12971,54 грн.,

– канцелярських товарів – 1500 грн.,

– спортивний інвентар – 6898 грн.,

– шкільної форми для дітей-сиріт – 5802,00 грн.

Кошторисом передбачено видатки на утримання шкільного автобуса, зокрема, укладено угоду на постачання дизельного палива для на суму 30842,90 грн.

По КЕКВ 2240 всього 395324,35 грн \ профінансовано 356763,03 з урахуванням переміщень коштів на

поточний ремонт асфальтобетонного покриття території – 151418,61 грн.,

– поточний ремонт покрівлі котельні – 49500,00 грн.,

– поточний ремонт буфету – 49499,42 грн.,

– улаштування пандусу для маломобільних груп населення – 35000,00 грн.,

– обслуговування комп’ютерної та оргтехніки –11540,00 грн.,

– проведення щозмінних передрейсових та післярейсових оглядів водія – 2450,00 грн.,

 • медичний огляд працівників – 4968,82 грн.,

– обслуговування котельні – 18539,91 грн.,

– перезарядка вогнегасників – 2221,00 грн.,

– технічний огляд та обслуговування автобуса – 24039,42 грн.,

– телекомунікаційні послуги – 2064,92 грн.,

– послуги по здійсненню організації і технічного обслуговування електричного устаткування та електричних мереж – 5520,93 грн.

По КЕКВ 2220 (медикаменти та перев’язувальні матеріали) всього передбачено 5840,00 грн.

По КЕКВ 2230 (харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій) всього 278280,00 \ профінансовано 133473,20 грн

По КЕКВ 2272 водопостачання та водовідведення всього 5006,00 грн.\профінансовано 4044,32 грн.

По КЕКВ 2273 оплата електроенергії всього 57577,00\профінансовано 48304,00 грн.

По КЕКВ 2274 оплата природного газу всього 329315,00 грн\профінансовано 185751,82 грн.

По КЕКВ 2275 (вивезення ТПВ) всього 5627,00 грн.\профінансовано 3256,98 грн.

По КЕКВ 2282 (навчання персоналу) всього 860,00\профінансовано з урахуванням переміщень 456,00 грн.

По КЕКВ 3110 (придбання обладнання і предметів і предметів довгострокового користування) всього 78000,00 грн.\профінансовано з урахуванням переміщень 22000,00 грн.

Для облаштування середовища Нової Української школи рішенням сесії Охтирської міської ради від 25.06.2020 надано 88245,00 грн. , з них – субвенціїї з Державного бюджету 61771,00 грн, з місцевого бюджету – 26474,00 грн. Профінансовано на закупівлю засобів навчання та обладнання – 16989,00 грн, на закупівлю сучасних меблів – 34592,00 грн., на закупівлю комп’ютерного обладнання – 36664,00 грн.

Для створення умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами передбачено 6000,00 грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2020-2021 н.р. школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами. Навчально-виховний процес здійснював педагогічний колектив із 23 педагогічних працівників.

Якісний склад на кінець навчального року такий:

– 1 учитель має відзнаку «Відмінник освіти України»;

– 1 учитель (4 %) має педагогічне звання «учитель-методист»;

– 10 учителів (43 %) мають педагогічне звання „старший учитель”;

– 14 учителів (61 %) мають вищу категорію;

– 6 учителів (27 %) мають першу категорію;

– 1 учитель (9 %) – спеціаліст ІІ категорії;

– 2 учителі (9%) – спеціаліст.

Всі педагоги мають вищу педагогічну освіту, два закінчили магістратуру.

Дані про педагогічних працівників ЗОШ №8

(станом на 31 травня)

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Всього педпрацівників 26 23 23
 учитель-методист 1 1 1
 старший учитель 11 10 10
Знак «Відмінник освіти» 1 1 1
 вища категорія 15 14 14
 перша категорія 8 7 6
 друга категорія 1 1
 спеціаліст 2 2 2
 вища освіта 25 22 22
 н/вища  –
 середня спеціальна 1 1 1
 стаж: до 3-х років  –
 3-10 років 2 1
 10-20 років 5 3
 більше 20 років 19 19
Віком
 до 30 років включно 1 1 2
 31-40 років 4 4 1
 41-50 років 9 8 8
 51-55 років 4 3 6
 більше 55 років 8 7 6
 пенсіонерів 4 3 4
Пройшли курси 7 5 14
Працюють не за фахом

 

Середній вік педагогічних працівників 49 років. Середній стаж педагогічної роботи – 27 років.

У 2020-2021 навчальному році чергову атестацію пройшли 5 педагогів. За результатами атестації відповідає займаній посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Голець Л.Л., відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» вчитель англійської мови Татарова С.І., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» учителю історії Стешенко В.І., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» учитель образотворчого мистецтва Голець Л.Л., учитель початкових класів Шиленко С.М., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» учитель початкових класів Думчикова В.І.

Постійно проводилася робота з підвищення фахової майстерності вчителів шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Воно здійснювалося згідно з перспективним планом підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8.

Протягом 2020/2021 навчального року курси підвищення кваліфікації на базі Сумського ОІППО пройшли: заступник директора з навчально-виховної роботи Чергінець І.П., учитель фізичної культури та предмета «Захист України» Сергієнко Ю.В., учитель хімії Зюман Р.О., учитель історії Стешенко В.І., 9 учителів школи пройшли курс «Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти».

Значну увагу для підвищення професійної кваліфікації педагогічні працівники приділяють онлайн-курсам і вебінарам.

Нажаль, жоден педагогічний працівник на сьогодні не пройшов сертифікації педагогічного працівника, яка відбувається виключно на добровільних засадах.

На платформах онлайн-проєкту «На урок», Classtime, «Всеосвіта» педагоги школи широко ділять власними контрольними роботами у формі тесту, які створюють для моніторингу якості засвоєння матеріалу.

Учителі школи активно поширюють свій досвід у фахових виданнях та в інтернет-спільнотах.

Учителі школи активно поширюють свій передовий досвід у фахових виданнях.

2020
Гопко Зоя Григорівна Ситуативні задачі з фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти: збірник методичних матеріалів / З.Г. Гопко та ін.; за заг. ред. Карпуші В.М. Суми: НВВ СОІППО, 2020, 88 с.
Вініченко Тетяна Григорівна Система уроків з теми «Г.Г. Маркес «Стариган із крилами», 11 клас». Журнал «Зарубіжна література в школі», №11-12, серпень 2020
Гопко Зоя Григорівна «Кількість теплоти. Розв’язування задач. 8 клас». Журнал Видавничої групи «Основа» «Фізика в школах України» № 21-22, листопад, 2020.
Даурцева Марина Володимирівна Розробка уроку з української мови (навчання грамоти) для 1 класу «До нас іде святий Миколай». Журнал “Учитель початкової школи” № 12, грудень 2020
Голець Людмила Леонідівна «Як колобок знайшов собі друзів»

сертифікат від 08.12.2020 серія ВРШ № 01102246 «Учительського журналу он-лайн» про розміщення матеріалу

Голець Людмила Леонідівна «Ліс – наше багатство. Бережімо його»

сертифікат від 08.12.2020 серія ВРШ № 01102245 «Учительського журналу он-лайн» про розміщення матеріалу

Зюман Р.О. Виховний проєкт про тварин-безхатьок. Журнал ВГ «Основа» «Класному керівнику. Усе для роботи» № 11 (143), листопад 2020 р.
18 Стешенко В.І. Національне відродження кримських татар. Урок з історії України 9 клас сайт vseosvita.ua
19 Стешенко В.І. Тематичний контроль знань за темою «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» vseosvita.ua
2021
Стешенко В.І. Сертифікат від 05.01.2021 серія ІСТ № 01102286 «Учительського журналу он-лайн» про розміщення з 09.12.2020 на порталі матеріалу «Урок» тематичного контролю «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ

– першої половини ХІХ ст.»»

Стешенко В.І. Сертифікат від 05.01.2021 серія ІСТ № 01102287 «Учительського журналу он-лайн» про розміщення з 16.12.2020 на порталі матеріалу «Дидактичні матеріали на уроках історії України 7 клас»
Чергінець І.П. Сертифікат від 19.03.2021 ТОВ “Освітній проект “На урок”

Стаття на тему «Робота із сервісом Н5Р»

Чергінець І.П. Сертифікат від 25.07.2021 ТОВ “Освітній проект “На урок”

Стаття і презентація на тему «Формування медіаграмотності учнів у процесі навчання математики: онлайн інструменти перевірки інформації»

Чергінець І.П. Сертифікат від 25.07.2021 ТОВ “Освітній проект “На урок”

Стаття на тему «Культура кібербезпеки як складник цифрової компетентності»

Стешенко В.І. Методична розробка “Природно-географічне положення Балканського півострова” vseosvita.ua
24 Стешенко В.І. Презентація до уроку всесвітньої історії 6 клас “Природа і населення Давньої Греції” vseosvita.ua
25 Стешенко В.І. “Русь-Україна в другій половині ХІ – першій третині ХІІ ст” історія України 7 клас vseosvita.ua
26 Зюман Р.О. “Учительський журнал он-лайн” Проєкт «Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах”. 15.03.2021

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

Забезпечення організації харчування

та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

Забезпечує школу гарячими обідами та буфетною продукцією КПШХ «Мрія». Даний постачальник був визначений за результатами переговорної процедури закупівлі на початку 2021 року, інформація про що розміщена в системі Прозорро.

Різними видами харчування охоплено 100 % школярів. Охоплення харчуванням учнів 1-4, 5-9, 10-11 класів, дітей пільгових категорій відображено у таблиці.

Стан організації харчування в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

у ІІ кварталі 2021 року

Охоплено різними видами харчування (кількість (%)) Охоплено учнів гарячим харчуванням
Всього учнів

(кількість (%))

1-4 кл

(кількість (%))

5-9 кл

(кількість (%))

10-11 кл

(кількість (%))

282 137 111 19 7
99,3 %

(2 дитини – інд. нав-ня)

49 % 98,2 %

(2 дитини – інд. нав-ня)

15 % 16 %

 

Відмічається незначне зниження відсотка охоплення учнів гарячим харчуванням, але таке зниження пояснюється зменшенням кількості дітей пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування.

Пільгова категорія учнів,

які забезпечувалися безкоштовним харчуванням у 2020-2021 року

Пільгова категорія дітей Кількість
1. Діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування 4
2. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти 2
3. Діти, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 15
4. Діти, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні операції об’єднаних сил 0
5. Діти, батьки яких відряджені для виконання бойових завдань у зону проведення операції об’єднаних сил – на час відрядження після надання відповідної довідки 4
6. Діти, які прибули з території АРК, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей 2

 

Вартість харчування у 2020-2021 році становила:

– 26,20 грн. дітям пільгових категорій, учням 1-4 класів, та 28,80 грн дітям пільгових категорій, учням 5-11 класів, – за рахунок міського бюджету,

– 26,20 грн. дітям непільгових категорій, учням 1-4 класів, із розрахунку 12,00 грн. – за рахунок коштів міського бюджету та 14,20 грн. – за рахунок батьківської плати,

– 18,20 грн харчування дітей у групі подовженого дня – за рахунок батьківської плати.

КПШХ «Мрія» (яке надає кейтерингові послуги) щомісячно здійснює аналіз виконання норм харчування.

Виконання норм харчування для учнів 1-4 класів забезпечено за рахунок міського бюджету та батьківських внесків.

Аналіз виконання норм харчування учнів 1-4 класів

Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

п/п

Назвапродукту 2020-2021 н.р.
Нормана1дитину, г Виконаннянорм(%)
1. Крупи,бобові,макароннівироби 21 109,2
2. Овочісвіжі 140 68,3
3. Фруктисвіжі, соки 50 118,1
4. Масловершкове 8 119,9
5. Яйця (шт.) 10 105,7
6. Молоко,кисломолочніпродукти 18 100,0
7. Сиркисломолочний 16 100,0
8. М’ясо 35 136,1
9. Риба, рибопродукти 25 111,7
   
Калорійність:   826,1
Виконаннянормхарчування:   103,3

 

Наприкінці навчального року було проведене анкетування учасників освітнього процесу щодо якості та стану організації харчування в школі.

Узагальнені результати представлені на слайдах.

 

 

У травні-червні учні 1 класу долучилися до міської програми «Склянка молока». У новому навчальному році дія цієї програми буде й далі реалізуватися.

 

Результати профілактичного медичного огляду школярів

станом на 01 вересня 2020 року

У школі функціонує медичний кабінет, де працює сестра медична Рибак З.І., Кабінет забезпечений медичними препаратами, проте потребує доукомплектування медичним обладнанням.

Профілактичні медичні огляди школярів проводилися педіатром, хірургом, ортопедом, окулістом, отоларингологом, невропатологом, гінекологом відповідно до віку дітей.

 

Захворювання Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей
2018 р. 2019 р. 2020 р.
1. Дітей, які відвідують дитячий заклад 287 285 292
2. Знаходять на диспансерному обліку 146 149 146
3. Пульмонологічна патологія всього 7 6 9
 В т.ч. ЧДХ
4. Захворювання крові всього 1 2 2
В т.ч. анемії 1 2 1
5. ЛОР захворювання 10 10 13
в т.ч. хронічний тонзиліт 6 7 8
 Зниження гостроти слуху
6. Ортопедичні захворювання всього 45 38 41
 Із них сколіоз 26 20 22
7. Офтальмологічні захворювання всього 47 46 50
із них міопія 21 19 20
8. Урологічні захворювання 5 6 5
9. Кардіологічні захворювання 23 17 16
10. Дерматологічні захворювання 4 4 5
11. Педіатричні хвороби 9 11 13
12. Неврологічні захворювання 11 11 10
13. Хірургічні захворювання 14 17 15
14. Шлунково-кишкові захворювання 22 23 27
15. Ендокринологічні захворювання 7 6 10
16. Фтизіатричні захворювання 1 1
в т.ч. туб. віраж
Всього діагнозів 205 198 207

Таким чином, бачимо, що зменшилися показники кардіологічних захворювань, показники інших захворювань залишаються приблизно однаковими в межах троьх років.

Аналіз дотримання окремих нормативів щодо проходження медичного огляду працівниками Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст № 8 показав, що усі працівники своєчасно проходять медичні огляди та планову вакцинацію.

Усі педагоги закладу мають відповідним чином оформлені санітарні книжки з допуском до роботи.

 

 

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Уся робота з пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі була організована відповідно до нормативних документів. Призначено відповідального за охорону праці та безпеку життєдіяльності під час освітнього процесу. У кабінетах закладу в куточках безпеки є оновлені інструкції з охорони праці,в учительській створено куточок охорони праці.

На початку навчального року проводяться інструктажі з учнями 1-11 класів щодо безпечної поведінки, електро- та пожежної безпеки, попередження травматизму. Дані інструктажі реєструються на відповідних сторінках класного журналу та в загальношкільному журналі реєстрації інструктажів.

Працівники школи під час прийому на роботу проходять вступний та первинний інструктажі, знайомляться зі змістом інструкцій відповідно до специфіки своєї роботи, а потім 2 рази на рік проходять інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки, про що ведуться записи в журналах інструктажів.

Щорічно у вересні проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!»; у квітні – тиждень охорони праці. Щороку наприкінці семестрів проводяться в школі тижні безпеки дорожнього руху, а перед осінніми й весняними канікулами – єдині дні безпеки дорожнього руху. Класними керівниками систематично проводяться інструктажі та бесіди з попередження нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя.

Крім того, у школі затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму дітей під час освітнього процесу, побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків.

Забезпечено розробку і затверджено план евакуації учнів у разі виникнення пожежі, загрози обстрілу чи терористичного акту, порядок оповіщення учасників освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі, про що свідчать відповідні накази. Розроблена та затверджена інструкція, що визначає дії працівників школи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, за якою один раз на півроку проведені практичні тренування; інструкція щодо заходів пожежної безпеки, інструкція, що визначає обов’язки сторожа школи щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі.

Наказом по школі встановлено протипожежний режим, що містить порядок утримання шляхів евакуації; незастосування відкритого вогню; використання побутових електронагрівальних приладів; проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; проїзду та стоянки транспортних засобів; прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; відключення від мережі електроживлення, обладнання у разі пожежі; огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи школи; проведення з працівниками протипожежних інструктажів; організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; скликання в разі виникнення пожежі відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні; дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, застосування засобів пожежогасіння.

Через відсутність фінансування немає можливості здійснити обробку дерев’яних конструкцій горищ, відсутній блискавкозахист. Проте, як позитивне, слід відзначити, що влітку було замінено облицювання стін на шляхах евакуації з приміщення початкової школи на негорюче, придбано лампи евакуаційного освітлення, які будуть встановлені в коридорах до кінця 2021 року.

У школі затверджений алгоритм дій на випадок підозри захворювання учасників освітнього процесу на коронавірусну інфекцію, визначено приміщення для тимчасового перебування осіб з ознаками захворювання.

У школі розроблена інструкція для всіх працівників з надання першої долікарської допомоги потерпілим. Навчання учнів з основ домедичної допомоги проходить на уроках основ здоровʼя. Для учнів була організовані зустрічі з лікарем кабінету Клініки, дружньої до молоді, Мучник А.М., яка провела практичні заняття з надання першої допомоги для різних видів травм.

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

У 2020-2021 навчальному році у школі навчалося 4 дитини, позбавлені батьківського піклування, 5 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 4 дитини з інвалідністю, 2 дітей, охоплених інклюзивною формою навчання, 24 дітей з багатодітних родин, 16 – з малозабезпечених, 12 – діти, батьки яких є учасниками ООС, 2 – діти внутрішньо переміщених осіб.

Діти з малозабезпечених родин, позбавлені батьківського піклування та охоплені інклюзивною формою навчання, діти внутрішньо переміщених осіб та учасників ООС (на період перебування в зоні ООС) забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням.

Діти, позбавлені батьківського піклування, отримали спортивні костюми та шкільну форму за кошти міського бюджету.

До Дня Святого Миколая 61 учень пільгових категорій отримали солодкі новорічні подарунки за бюджетні кошти.

Діти, позбавлені батьківського піклування, безкоштовно залучаються до перегляду вистав, розважальних програм гастролюючи театральних труп, циркових колективів.

 

Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Адміністрація Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 підтримує участь педколективу в конкурсах, фестивалях, поширенні власного педагогічного досвіду.

Для цього застосовуються заходи морального та матеріального стимулювання.

Голець Л.Л. нагороджена грамотою відділу освіти ОМР за сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти.

Гопко З.Г. має грамоту Департаменту освіти і науки СОДА за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Сумщини.

Традиційно, грамоти та сертифікати, які педагоги отримують за здобуті власні перемоги та підготовку учні-переможців, вручаються вчителям на загальношкільних урочистих зборах.

Матеріальне мотивування вчителів здійснюється завдяки нарахуванню та виплаті премій до Дня вчителя.

З метою морального стимулювання здібних учнів застосовується така форма, як нагородження школярів на загальношкільних лінійках. Крім традиційного вручення грамот на святі Першого та Останнього дзвоника, протягом року проводяться лінійки за результатами участі дітей у міжнародних інтерактивних конкурсах, міських спортивних змаганнях.

Найвищі перемоги наших команд святкуються з тортами та чаєм.

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

Протягом 2020-2021 навчального року серед учнів Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 проводилися заходи з профілактики шкідливих звичок, насильства, протидії булінгу, правил безпечної поведінки та попередження протиправної поведінки, безпека в Інтернет-просторі тощо.

Профілактика негативних явищ та злочинності серед учнів школи проводиться у таких напрямках:

 • оновленння соціального паспорту школи;
 • робота в рамках шкільної цільової Програми превентивного виховання «Я У СВІТІ. СВІТ У МЕНІ» (за напрямками Програми);
 • робота ради профілактики (проведено засідання на теми «Створення у 2020/2021 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», «Про безпеку дітей в Інтернеті», «Про функціонування безкоштовних гарячих ліній», «Про організацію дозвілля дітей під час канікул», «Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням учнями занять» тощо);
 • робота шкільного наркопосту (проведено засідання на теми «Легальні і нелегальні наркотики», «Ознаки вживання наркотиків дітьми», «Роль реклами у придбанні залежностей», «Про заходи щодо профілактики туберкульозу», розміщення на сайті школи інформаційний листів кабінету «Клініка дружня до молоді» консультативно – діагностичної поліклініки (для дорослих та дітей) КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ»);
 • проведення тематичних місячників, декад, тижнів («Увага! Діти на дорозі!», «Тиждень права»), акції «16 днів проти насильства»;

робота з батьками (тематична консультація для батьків «Як уберегти дитину від насильства», батьківський всеобуч «Емоційні розлади у дітей», «Цінність особистості», бесіди з батьками «Булінг у дитячому середовищі», «Інтернет-залежність підлітків», «Небезпечні захоплення молоді», «Соціальні мережі: користі та небезпеки»)

Один із напрямків роботи школи – це робота з сім’ями, де батьки належним чином не виконують обов’язків щодо виховання своїх дітей. На початку навчального року створюється картотека учнів, які проживають у деструктивних сім’ях та сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Ці сім’ї відвідуються за місцем проживання за запитом.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Всього учнів у школі 287 287 291 282
На внутрішкільному обліку 1 2 1
На обліку в КМСН

Школа співпрацює з ювенальними поліцейськими: проводяться зустрічі та індивідуальні бесіди з учнями із залученням Педорченко А. В умовах дистанційного навчання здійснюється спілкування через групу у вайбері «Взаємодія «Поліція – Школи». У школі здійснюється щоквартальний моніторинг стану злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

 

Стан дитячого травматизму

В цілому, вся діяльність педагогічного колективу спрямована на профілактику та попередження травматизму.

Протягом навчального року зафіксовано1 випадок травматизму учнів під час освітнього процесу, пов’язаних з необережною поведінкою дітей (у минулому навчальному році таких випадків було 2). Для розслідування випадків травматизму створюється комісія, яка вивчає всі обставини події, що призвела до нещасного випадку, розробляє заходи для попередження повторної необережної поведінки дітей.

Зафіксованих випадків травматизму серед працівників школи не було.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Освітньо-виховна діяльність закладу здійснюється із залученням усіх учасників освітнього процесу та співпрацю з партнерами: фахівцями відповідних служб, установами та громадськими організаціями міста, громадськістю.

Учні школи долучалися до профорієнтаційних заходів СНАУ, СумДУ, інших навчальних закладів Сумщини, Полтави, Харкова, Києва тощо.

Для учнів були організовані зустрічі з працівниками Охтирського відділу поліції; зі спеціалістами Охтирського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, лікарем кабінету Клініки, дружньої до молоді Мучник А.М., працівниками центру безоплатної вторинної правової допомоги.

Традиційно в школі здійснюється збір коштів у рамках благодійної акції «Серце до серця» (250 грн).

Не стоїмо осторонь чужої біди. Цього року учнівським, батьківським та учительським колективом були зібрані й передані кошти благодійної допомоги для 2 учнів – 29400 грн.

Колектив школи тісно спілкується з депутатом Охтирської міської ради Маслом Є.М., який традиційно надає матеріальну підтримку учням 1 класу та спрямовує кошти на покращення матеріально-технічної бази закладу за рахунок коштів, передбачених на виконання повноважень депутатів Охтирської міської ради.

Щороку учні відвідують Охтирський краєзнавчий музей та військові частини А0563 та 2276 Національної гвардії України.

Під час відпочинкової кампанії школярі відвідали підрозділ МНС (пожежно-рятувальну частину) та відділок поліції, міські дитячу бібліотеку та Охтирську публічну бібліотеку, Охтирську філію центру зайнятості, Охтирський ЦПО, художню школу, Покровський собор, музей космонавтики Охтирської ЗОШ № 2, музей–землянку в ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, майстер-клас з карате в спортивному клубі “Легіон”, спортивну студію «Драйв», майстер-клас по інформаційним технологіям, робототехніці, майстер-класи з перукарського та кондитерського мистецтва. Відбулися екскурсійні поїздки в м. Тростянець, музей гончарства в с. Опішне.

 

Звернення громадян

Роботу зі зверненнями громадян було організовано відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом 2020-2021 навчального року надійшло 1 звернення з питань температурного режиму в школі. Питання вирішено позитивно. Повторних звернень не було, відсутні скарги на роботу членів колективу. Пропозиції також не надходили. Порушень термінів розгляду звернень громадян у школі не було.