Zosh8

Схвалено на засіданні загальних зборів (конференції)

педагогічного колективу, батьківського комітету

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

Охтирської міської ради Сумської області

(протокол № 1 від 27.08.2020 р.)

Звіт директора ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

Лучко О.М. про роботу

в 2019-2020 навчальному році

 Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку) є одним із першочергових завдань керівника школи.

Показники 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 Всього
На початку
ІІ семестру
30 26 32 27 115 21 20 33 24 25 123 22 19 41 279
     -прибуло 1       1
     -вибуло 1       1
Є на кінець семестру 29 27 32 27 115 21 20 33 24 25 123 22 19 41 279
  Інклюзивне навчання   1 1 3     5
       з них дівчат   1     1
       вивч іноз.мову   1     1
Всього 29 27 32 27 115 22 20 33 25 28 128 22 19 41 284
   В т.ч.
хлопців
18 14 17 17 66 11 10 17 12 17 67 10 8 18 151
   дівчат 11 13 15 10 49 11 10 16 13 11 61 12 11 23 133
Вивчають:
англійську мову
29 27 32 27 115 14 11 33 13 15 86 17 13 30 231
 нім.мову   8 9 11 10 38 5 6 11 49
Атестовано на   високому рівні 5 6 11 2 0 1 1 1 5 0 2 2 18
достатньому рівні 13 15 28 9 10 4 6 4 33 4 4 8 69
середньому рівні 14 6 20 11 10 28 18 23 90 18 13 31 141
початковому рівні 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мають середній
бал (9-12]
11 10 21 8 8 3 5 2 26 2 4 6 53
        (6-9] 17 14 31 12 7 17 11 13 60 20 14 34 125
        (3-6] 4 3 70 2 5 13 9 13 42 0 1 1 113
        до 3] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Учні, які закінчили навчальний рік з досягненнями високого рівня: 3 клас – Литвиненко Маргарита, Логвиненко Артем, Логінов Владислав, Лугова Маргарита, Романовська Надія, 4 клас – Гур Андрій, Калюжний Євген, Лихман Богдан, Пилипенко Захар, Пісклова Анастасія, Сакович Софія, 5 клас – Бездрабко Олександр, Голубнича Марія, 7 клас – Орехов Іван, 8 клас – Кириченко Максим, 9 клас – Великород Лія.

 

Станом на 01 червня до першого класу зараховано 23 учні.

Аналіз набору до 1 класу

Рік Кількість 6-річок Набір до 1 класу

ЗОШ № 8

%

 

 

Набір до 1 класу

інших шкіл

%

 

 

Залишились

в ДНЗ чи вдома

% Всього учнів в 1 класі ЗОШ № 8
2018 31 28 90 2 6 0 30
2019 32 27 84 3 9 2 6 30
2020 28 16 58 8 28 4 14 23

 

Продовження навчання випускників 9-х класів

 у порівнянні за останні 3 роки

Протягом останніх років спостерігалася стійка тенденція щодо кількості випускників 9 класу, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в 10-11 класі нашої школи. Протягом останніх двох років відсоток учнів, які продовжили навчання в школі, залишається стабільним.

 

Зміст 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всього випускників 32 26 29
З них навчаються у 10-х класах 23 72 % 19 73 % 22 76
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації 3 9 % 4 15 % 4 14
У ПТНЗ 6 19 % 3 12 % 1 3
Працюють
Інше 2 7

 

Забезпечення доступності до закладу.

Перевезення учнів шкільним автобусом

У 2019-2020 н.р. шкільним автобусом підвозилися 23 учні школи та 3 вихованці ДНЗ «Струмочок», які проживають за межею пішохідної доступності, від вул. Великоозерної, Черняхівського, Ватутіна до навчальних закладів та у зворотному напрямку. Водій шкільного автобуса Уланов В.В. перед виїздом на маршрут обов’язково проходить передрейсовий медичний огляд та забезпечує огляд автобуса механіком. В автобусі щоденно під час руху перебуває вихователь для супроводу дітей Головирін С.О. З метою створення безпечних умов перевезення учнів, уникнення аварійних ситуацій, запобігання дорожньо-транспортним пригодам, своєчасного виконання ремонтних робіт створюються комісії з обстеження стану шкільного автобуса, за результатами огляду складаються відповідні акти та проводяться ремонтні роботи.

 

Звернення громадян

Роботу зі зверненнями громадян було організовано відповідно  до вимог чинного законодавства. Протягом 2018-2019 навчального року надійшло 2 звернення з питань підвезення учнів. Питання вирішено позитивно. Повторних звернень не було, відсутні скарги на роботу членів колективу. Пропозиції також не надходили. Порушень термінів розгляду звернень громадян у школі не було.

 

Створення умов для варіативності навчання

 та вжиті заходи щодо  упровадження  інноваційних

  педагогічних  технологій  у навчально-виховний процес

Рішенням педагогічної ради школи від 30.08.2019 р. затверджено робочий навчальний план школи. Варіативність навчання у школі забезпечувалася варіативною складовою робочого навчального плану.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, в 10 та 11  класах забезпечувалася вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика», «Мистецтво». У 10 класі за рахунок додаткових годин збільшено кількість на вивчення профільних предметів «Алгебра» та «Геометрія». У 11 класі за рахунок додаткових годин збільшено кількість на вивчення профільних предметів «Історія України» та «Всесвітня історія». З метою підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання  виділено час на курс за вибором з математики «Готуємося до ЗНО» та час на факультатив з української мови «Стилістика української мови». Школа зареєстрована у Проекті «Енергоефективні школи: нова генерація» і отримала можливість упроваджувати навчальний курс «Основи енергопостачання та енергозбереження». Даний курс було запроваджено в 7 класі. Учні 7 класу стали учасниками соціального проєкту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» в рамках якого пройшли курс «Основи енергопостачання та енергозбереження» на освітній онлайн-платформі.

 

 

Організація інклюзивного навчання

У 2019-2020 н.р. у школі функціонувало 3 класи з інклюзивним навчанням, де здобували освіту 5 учнів з особливими освітніми потребами: Білий Михайло (5 клас), Гробов Артем (8 клас), Зеленін Михайло, Хоружий Дмитро, Собіна Єлизавета (9 клас). Для забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до організації інклюзивного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб учнів у закладі створено команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, до якої входять асистенти учителя, педагогічні працівники, які викладають у касах з інклюзивним навчанням, практичний психолог. Командою  фахівців складено індивідуальні програми розвитку учнів, де окреслено шляхи діяльності вчителів з метою забезпечення розвитку дітей. Особливістю освітнього процесу є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткову роботу проводить учитель-логопед, практичний психолог, корекційний педагог. Педагог-організатор Кудіна В.І. залучає учнів  до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їхніх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я. Практичний психолог Подпала О.О. здійснює психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами шляхом проведення консультацій для батьків, учнів, індивідуальних бесід, психологічних обстежень.

 

Організація дистанційного навчання

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) під час карантину в закладі було організовано освітній процес за дистанційною формою здобуття освіти. Дистанційне навчання організовано згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами). Дистанційним навчанням було охоплено 96 % учнів школи.

Для організації дистанційного навчання, з метою налагодження первинної комунікації між учнями, батьками та вчителями, оперативного інформування щодо динамічних змін, перш за все, педагогічним колективом навчального закладу було створено viber-групи учасників освітнього процесу.

Дистанційне навчання організовано відповідно до робочого навчального плану закладу, уроки проводилися згідно раніше складеного розкладу, погодженого із Управлінням Держпродспоживслужби в м.Охтирка та у відповідності до календарно-тематичного планування як в онлайн, так і в асинхронному режимі. З метою реалізації основних функцій простору для організації дистанційного навчання були застосовані дистанційні технології навчання.

Для учнів початкової школи учителями було створено власні блоги, на яких щоденно розміщувались навчальні матеріали різного типу (фото, відео, текстові), посилання на інтерактивні вправи. Зворотній зв’язок між учителем та учнями, учителем та батьками здійснювався через viber-групи, електронне листування та телефонний зв’язок.

Для проведення онлайн-уроків у середній та старшій школі учителі використовували сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom, який можна використовувати як на комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку.

Доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів у середній та старшій школі забезпечувався через віртуальні класи у додатку Google Classroom, що передбачає створення  інтерактивного онлайн-середовища, у якому учасники освітнього процесу мали змогу виконувати звичні учбові завдання та проводити зустрічі.

Під час дистанційного уроку в класі вчителі користувалися онлайн-дошкою Padlet, яка дозволяє забезпечити практично такий же функціонал, як класна дошка. Так, на дошці учителі розміщували попередньо підготовлені матеріали (тексти, зображення, відео, аудіо), робили записи шляхом друкування тексту або створення малюнків. З дошкою організовувалась спільна робота класу, зокрема під час синхронного онлайн-заняття. Учні робили записи на дошці одночасно або по черзі. Перевагою онлайн-дошки є те, що всі записи можна зберегти і надати для відсутніх на занятті.

Для оцінювання виконаних робіт учителі використовували тести з автоматичною перевіркою на платформах Classtime, «На урок», «Всеосвіта». Ці платформи дозволяють організувати швидке оцінювання рівня опанування навчального матеріалу учнями. Слід урахувати, що автоматизована перевірка, хоч і значно спрощує рутинну роботу вчителя, часом є недостатньою для достовірної діагностики успішності опанування теми. Тому крім тестових завдань учні регулярно перевіряли учнівські роботи, прикріплені у віртуальних класах чи надіслані на електронну скриньку.

Під час дистанційного навчання педагог-організатор Кудіна В.І. продовжувала працювати згідно плану. Активно використовувала платформу Padlet https://padlet.com/ (універсальна онлайн-дошка з інтуїтивним інтерфейсом). Були реалізовані наступні види діяльності на платформі Padlet: «Моя велика полиця», «Цікаве та різноманітне дозвілля на карантині «Як провести час на карантині з користю».

За планом роботи були проведені заходи: челенджі «Умілі ручки», «Ми пам’ятаємо» з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, «Майстер-клас вдома» (3-7 класи), до Дня сім’ї – «Допомога вдома», «Моя вишиванка», «Моя щоденна зарядка» (6-9 класи), «Мій домашній улюбленець» (9-11 класи), «Моя святкова писанка» (1-7 класи), до Всесвітнього дня книги «Селфі з улюбленою книжкою: читаю і тобі раджу!» серед учнів 5-7 класів, «Танцюймо, разом!», «Що я зробив, щоб урятувати Землю» (1-11 класи); конкурси малюнків, фотовернісажі: «Космічними просторами» (5-7 класи), «Загадкова Європа» (4-7 класів), до Дня матері (1-7 класи), «Країна моїх прав» (3-7 класи), «Великдень вдома» з каналом Україна (1-8 класи), «Охтирка – місто майбутнього», присвяченого Міжнародному дню захисту дітей.

Учні брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Слідами Чорнобиля» від проекту «На Урок» та НТУ «ХПІ» (9-10 класи). Проводилась робота над проектом «Всеукраїнський проект «Мішечок» – як карантинні обмеження перетворити на можливості?». Найкращі роботи були відправлені на конкурс.

Були створені та розміщені онлайн інтелектуальні ігри «Всезнайка» (4 клас), гра «Колесо фортуни» (3 клас), вікторини «Космічна вікторина» (5-6 клас), «Літературна мозаїка» (5 клас), гра «Турнір юних знавців природи» (для учнів 8 класу) до Дня довкілля; інтерактивна гра «Стежками природи» (8 клас) (До Всесвiтнього дня Землi); «Найуважніший читач» (6 клас) на платформі https://learningapps.org; ігри «Поле чудес» (6 клас), «Сторінками Червоної книги України» (7 клас) на платформі https://wordwall.net/play/1754/142/496 .

Також було створено віртуальну подорож «Відкрий Європу для себе» на платформі Padlet (8-9 класи).

Робота практичного психолога Подпалої О.О. під час навчання за дистанційною формою проводилася з учасниками освітнього процесу відповідно до річного плану за такими напрямками: консультативна, профілактична та просвітницька робота. Під час дистанційної роботи використовувались різноманітні засоби, що базуються на Інтернет-технологіях – електронна пошта, відеоконференції, чати, форуми, веб-сайти, онлайн-бібліотеки, файли розсилок, онлайн-дошки.

З учнями початкової ланки за допомогою онлайн-дошки Padlet  було проведено дидактичну Гру «Корисна і Некорисна їжа», учням пропонувалися відео, розміщені на онлайн-каналі YouTube, учням пропонувались інтерактивні вправи на платформі LearningApps, вікторини, створені у середовищі онлайн-сервісу Kahoot.

З учнями середньої школи проводилися профілактичні заняття «Зниження емоційної напруги в умовах карантину», «Правила здорового способу життя», «Малювання, як антистрес», «7 порад на кожен день» та консультативна робота «Правила. Алгоритм зниження емоційної напруги», «Професійне самовизначення», «Почуття тривоги, страху. Зниження депресивного стану».

З метою зниження напруги та тривожності з учнями старших класів за допомогою відеоконференцій, із використанням програми zoom, та телефонних розмов проводилися профілактичні заняття «Збереження психічного здоров’я», «Мені допомагає впоратись зі стресом…» та консультації «Як підліткам упоратися зі стресом», «Рекомендації для учнів при підготовці до ЗНО під час карантину» під час занять учні мали можливість набути навиків впевненості, навиків, які допоможуть справитись зі стресом в складних життєвих ситуаціях, формування психологічних якостей, умінь і навичок здобувачів освіти, які підвищать ефективність підготовки до проходження ЗНО і дозволять кожному комфортно почуватися під час іспиту, тобто сприятимуть розвитку пам’яті і навичок розумової роботи, концентрації уваги, умінню мобілізувати себе у вирішальній ситуації, володіти своїми емоціями. Практичним психологом на дошці оголошень Padlet були надані старшокласникам рекомендації щодо зниження тривожності, розвитку навичок до стресостійкості, саморегуляції.

Із учнями з особливими освітніми потребами спілкування велося із використанням онлайн-чату Viber, через телефонні розмови. За допомогою відеоконференцій, із використанням програми zoom, були проведені консультативні бесіди – «Вільний  час на карантині провести з користю», профілактична робота щодо формування навичок здорового способу життя  «Правила здорового способу життя», просвітницькі заняття з метою розвитку міжособистісних відносин, толерантного відношення один до одного «Пізнай себе та навколишніх», «Якісна організація вільного часу – всебічно розвинена особистість», щодо формування безпечної поведінки в мережі Інтернет «Соціальна мережа – користь чи небезпека», навичок спілкування з однолітками «Як почати розмову», розвивальні заняття з розвитку мислення, обсягу уваги, спостережливості, формування уміння порівнювати, аналізувати «Розвиток пізнавальних процесів», «Розвиток дрібної моторики, пізнавальних процесів, емоційної сфери». Разом з асистентом вчителя з використанням онлайн-чату, відеоконференцій, онлайн-каналу YouTube та онлайн-дошки Padlet з учнями 9 класу було проведено консультативні та просвітницькі заняття щодо професійного визначення учнів та професій, які користуються попитом на ринку праці.

Робота з батьками була направлена на збереження здоров’я дітей, зменшення конфліктів та непорозумінь між поколіннями: профілактична робота з на тему: «Фрази, які потрібно говорити дитині щодня», «За що не можна «карати» дітей», «Фрази, які допоможуть дітям бути впевненими у своїх діях»; консультування батьків – «Як зберегти позитивний емоційний стан дітей на карантині»; з батьками дітей з особливими освітніми потребами консультативні бесіди: «Взаємодія під час дистанційного навчання», «Підтримка дітей з ООП, практичні поради»; просвітницька робота з батьками «Стабілізація емоційних станів у дитини». Під час співпраці вони мали можливість ознайомитися з порадами щодо стилю спілкування з дітьми, як організувати всією родиною дозвілля під час пандемії, з вправами які допоможуть знизити тривожність, які у вільному доступі було розміщено на онлайн-дошці Padlet та у спеціально створених для батьків viber-групах.

Практичним психологом було проведено вивчення емоційного стану учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання шляхом опитування учнів, їх батьків та педагогів із використанням Google-додатків: Google-форма, Google-ClassRoom. Також проводилось дослідження щодо змін у взаємовідносинах «учитель – учень», «учитель – батьки», «учень – батьки».

Відповідно до результатів анкетування учнів, в якому взяло участь 200 (70%) дітей, 142 (71%) учням більше подобається навчатися у школі, аніж самостійно вдома. Під час дистанційного навчання у школярів переважає гарне самопочуття, але 75 (38%) опитаних учнів були притаманні негативні емоції, такі як гнів, смуток, хвилювання. 121 (61%) учню під час дистанційної форми навчання допомагають батьки. У більшості учнів непорозумінь в сім’ї пов’язаних із такою формою навчання не виникало. Проте траплялись і випадки, коли між учнями і батьками виникали непорозуміння. В основному через те, що батьки не можуть пояснити деякий навчальний матеріал дитині, який учень не може опанувати дистанційно. Великих труднощів викликала відсутність у деяких учнів технічних пристроїв, необхідних для організації навчання. Крім того, часте та довге використання технічних пристроїв шкідливо впливає на стан здоров’я дітей. Більшість учнів не можуть самостійно раціонально розподіляти свій час на всі види діяльності і відпочинок протягом доби. 20% батьків, зі слів учнів, вважають дистанційне навчання не ефективним. 62% опитаних учнів задоволені своїм результатом досягнень у навчанні під час дистанційної форми. 150 учнів (75%) на запитання «Де Вам комфортніше працювати?» відповіли – в класі серед однолітків, інші учні відповіли, що їм краще навчатися самостійно вдома. 101 (51%) учень за час дистанційного навчання став відчувати себе самотнім, 168 (84%) – сумують за однокласниками та вчителями.

При опитуванні батьків (159 чоловік) учнів, щодо змін в поведінці та самопочутті, які вони помітили в своїх  дітях під час дистанційного навчання, вони відмічають такі як: роздратування – 39 (25%) учнів, стомленість – 38 (24%), головний біль – 18 (12%), проблеми зі сном – 14 (9%), агресивність у поведінці – 12 (8%).  12 (8%) батьків відповіли, що стан дітей не змінився в порівнянні з традиційною формою навчання. На запитання «Чи змінилися Ваші взаємовідносини з дитиною за час навчання вдома?» 109 (68%) батьків відповіли, що «Ні», інші батьки відмітили зміни у спілкуванні зі своїми дітьми, у деяких родинах стали більш довірливі, більше почали спілкуватися, розуміти один одного, але є й такі сім’ї де відносини між поколіннями змінилися в гіршу сторону: почали сваритися щодня. 146 (94%) батьків вважають, що їхнім дітям комфортніше працювати серед однолітків в класі та 152 (97%) хотіли б щоб дитина повернулася до традиційної форми навчання.

18 (82%) педагогів взяло участь у анкетуванні, 14 (78%) із них відмітило, що під час дистанційного навчання у них переважає погане самопочуття, 11 (61%) учителів відчувають хвилювання, 8 (44%) інтерес до дистанційної форми, 6 (33%) – смуток, 1 (6%) – радість. Педагоги помітили в собі такі зміни в самопочутті та поведінці: стомленість – 11 (61%), проблеми зі сном – 6 (33%), головний біль та роздратування – 3 (17%), агресивність та млявість – 1 (6%). На запитання «Чи задоволені Ви своєю роботою на дистанційній формі навчання?» 5 (28%) учителів відповіли – так, 3 (17%) – частково, 4 (22%) – не зовсім, 1 (6%) – не повністю і 5 (28%) – ні. На думку педагогів, щоб навчання за дистанційною формою було більш комфортним та результативним, необхідно забезпечити учасників освітнього процесу відповідним технічним обладнанням, швидкісним Інтернетом та єдиною онлайн-платформою, яку можна використовувати для організації дистанційного навчання. Деяким вчителям не вистачає знань щодо методів та прийомів організації такої форми навчання, не досконало володіють уміннями використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі української школи.

За час навчання вдома 12 (67%) учителів відповіли, що їхні взаємовідносини з учнями не змінилися, але й були відповіді де спілкування вчителя з учнями стало віддаленішим і менш довірливим. Відповіді щодо спілкування вчителів з батьками також дуже відрізнялися: у 12 (67%) взаємовідносини з батьками не змінилися, а в інших змінилися – батьки стали більш роздратованими або навпаки стали більше дослухатися до думки педагогів, стали довірливими.

 

Організація інноваційної діяльності

Педагогічні працівники у своїй роботі творчо підходять до пошуку оригінальних нестандартних методів та способів організації навчально-виховного процесу, впроваджують інновації, серед яких можна виділити: особистісно орієнтоване навчання та виховання, громадянську освіту, технологію групової навчальної діяльності, теорію рівневої диференціації навчання, інформаційні технології, здоров’язберігаючі технології навчання, проективне навчання, теорію проблемного навчання, інтерактивні технології, технологію формування творчої особистості, ігрові технології. Активне й ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає процесу модернізації традиційної системи освіти. Педагоги школи використовують ІКТ в навчально-виховному процесі у наступних формах: презентації до уроків та позакласних заходів; демонстрація відеофільмів, наочних матеріалів, репродукцій тощо; тестовий контроль за спеціальними програмами; використання можливостей Інтернету для участі у конкурсах та створення учнями текстових повідомлень, рефератів, творчих робіт. Цього року із широким використання можливостей ІКТ педагогічним колективом було організовано дистанційне навчання під час карантину на високому рівні.

Інноваційна освітня діяльність здійснюється як на рівні навчального закладу, так і на обласному та загальнодержавному.

Внаслідок стрімкого розвитку технологій найбільш затребуваними фахівцями стали програмісти, професіонали в сфері високих технологій, тому дуже актуальною наразі є STEAM-освіта. STEAM-освіта посилює природничо-науковий компонент і інноваційність мислення, так як учні замість зубріння самі вирішують різні кейси, і, таким чином, мислять під час занять логічно і творчо. Stem-орієнтований підхід до навчання є актуальним напрямом модернізації та інноваційного розвитку сучасної освіти. Наші педагоги Зюман Р.О., Гопко З.Г., Орехова Н.В., Захарченко М.С., Чергінець І.П. приєдналися цього року до WEB-STEM-школи-2020 в рамках українського проекту «Якість освіти» і пройшли мотивуючий навчальний курс від експертів, практиків, вчителів-новаторів «Stem-школа 2020». Сьогодні ці вчителі окреслили індивідуальну траєкторію власного становлення як STEM-педагога і надалі впроваджують набуті знання у своїй діяльності.

Вже другий рік поспіль впроваджується масштабна освітня реформа. 30 учнів першого класу разом із учителем Шиленко С.М. та 27 учнів 2 класу із Даурцевою М.В. успішно долають перші навчальні сходинки. Шиленко С.М. разом із першокласниками стали учасниками методичного квесту для вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів «Наступність у роботі закладів дошкільної освіти і початкової школи».

Організація інноваційної діяльності

У 2019-2020 навчальному році Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 долучилася разом з понад 400 закладами загальної середньої освіти України до Програми «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». Мета Програми – надихнути дітей та їх батьків свідомо ставитись до власного здоров’я. В рамках програми школи розробляли та впроваджували план активностей на тему здоров’я. Координатором роботи за Програмою в школі була педагог-організатор Кудіна В.І. Школа № 8 увійшла до 100 шкіл-півфіналістів.

 

Організація  різних  форм  позаурочної  навчально-виховної роботи

(результати олімпіад, конкурсів, змагань)

Учні школи залучаються до найрізноманітніших форм позакласної та позаурочної роботи. Це – олімпіади, конкурси, змагання, виставки, фестивалі, екскурсійна, гурткова робота, пошукова та науково-дослідницька діяльність.

У 2019-2020 навчальному році учні Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 вибороли 24 перемоги на міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад:

– з української мови і літератури:

Канівець Дарина, 11 клас, – ІІ місце (учитель – Гребенюк В.Г.),

– з географії:

Кириченко Максим, 8 клас, – І місце,

Беспалов Денис, 8 клас, – ІІІ місце,

Великород Лія, 9 клас, – ІІІ місце,

Канівець Єгор, 10 клас, – ІІІ місце,

Канівець Дарина, 11 клас, – ІІ місце (учитель – Орехова Н.В.),

– з біології:

Великород Лія, 9 клас, – ІІІ місце,

Канівець Єгор, 10 клас, – ІІІ місце,

Канівець Дарина, 11 клас, – ІІІ місце (учитель – Орехова Н.В.),

– з правознавства:

Великород Лія, 9 клас, – ІІІ місце (учитель – Стешенко В.І.),

– з історії:

Бровач Лілія, 8 клас, – І місце,

Канівець Дарина, 11 клас, – ІІІ місце (учитель – Стешенко В.І.),

– з математики:

Кириченко Максим, 8 клас, – ІІІ місце,

Великород Лія, 9 клас, – ІІІ місце (учитель – Марченко Л.І.),

Васильченко Юлія, 10 клас, – ІІІ місце (учитель – Чергінець І.П.),

– з фізики:

Васильченко Юлія, 10 клас, – ІІІ місце,

Заяц Ігор, 11 клас, – ІІ місце (учитель – Гопко З.Г.),

– з хімії:

Орехов Іван, 7 клас, – ІІІ місце,

Кириченко Максим, 8 клас, – ІІ місце,

Беспалов Денис, 8 клас, – ІІІ місце,

Васильченко Юлія, 10 клас, – ІІІ місце (учитель – Зюман Р.О.),

– з інформаційних технологій:

Канівець Дарина, 11 клас, – ІІІ місце (учитель – Чергінець І.П.),

– з трудового навчання (обслуговуюча праця):

Васильєва Вікторія, 9 клас, – ІІІ місце (учитель – Гопко З.Г.),

– з трудового навчання (технічні види праці):

Боговіченко Іван, 9 клас, – ІІІ місце (учитель – Сергієнко Ю.В.).

Кириченко Максим, учень 8 класу, виборов ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії.

У ІІ етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка високі досягнення показали 2 учні: Голубнича Марія, 5 клас, – ІІ місце, Кириченко Максим, 8 клас, – ІІІ місце (учитель – Гребенюк В.Г.).

У ІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Бугай Володимир, учень 6 класу, виборов ІІ місце (учитель – Фесенко В.П.).

Футбольна команда ЗОШ № 8 виборола ІІІ місце у міських змаганнях з футболу в залік ХХVІІІ міських спортивних ігор школярів.

23 учні школи № 8 стали призерами (1-3 місця) ІІІ щорічного Всеукраїнського національно-патріотичного конкурсу «Я – козацького роду».

51 учень узяв участь у ХІ Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» – 2020. Із них мають диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня 3 учні, дипломи І-ІІІ ступеня регіонального рівня – 10 учнів, диплом переможця в початковій школі – 12 учнів.

В осінній Міжнародній математичній грі «Кенгуру» брали участь 29 учнів, 4 з них мають відмінний результат, 9 учнів – добрий.

47 учнів узяли участь у Всеукраїнській учнівській онлайн-олімпіаді «Всеосвіта-весна-2020», де здобули дипломи переможців.

В ІV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді освітнього проекту «На урок» дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів отримали 17 учнів 1-2 класів з англійської мови, з української мови – 9 дітей, з математики – 22, з Я досліджую світ – 14 школярів.

8 одинадцятикласників стали учасниками олімпіади, яку проводив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 6 із них отримали додаткові 10 б. для вступу в даний вуз.

Щорічно учні школи є учасниками Міжнародного конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер». У 2019-2020 н.р. з 21 учасника відмінний результат мають 13, а 7 – добрий.

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Професії в IT: комп’ютерна графіка та дизайн» 2 учні отримали дипломи ІІ ступеня, 1 – ІІІ ступеня.

У 2019-2020 н.р. школа має також наступні досягнення:

Голубнича Марія, 5 клас, – І місце у ІІІ Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин»;

Батеньова Дарія, 10 клас, – переможець Всеукраїнського конкурсу есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи;

Гребенюк Тетяна, 6 клас, – переможець обласного конкурсу «Проба пера» у номінації «Поезія» (І місце);

Кириченко Максим, 8 клас, – ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії.

В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 у 2019-2020 навчальному році діяло 6 гуртків різного спрямування: військово-патріотичного («Юні миротворці», «Юні козачата»), науково-технічного («Юні користувачі персонального комп’ютера»), гуманітарного («Мовознавці», «English Club», «Happy English»).

Загальна кількість та відсоток дітей, які охоплені  гуртковою роботою – 87  (31 %). Гуртки відвідувало 19 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, 2 дитини в числа внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, учні школи відвідують різноманітні гуртки та секції в позашкільних закладах та об’єднаннях міста: ОМЦПО-МАН, ДЮСШ, художня школа, музична школа, гуртки естетичного напряму при РБК та центрах розвитку.

3 учні стали переможцями міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, а Канівець Дарина виборола ІІІ місце в обласному етапі конкурсу в секції гідрології.

У науково-практичної конференції «Сходинки до знань» у 2020 році секції МАН-ЮНІОР призерами стали 6 наших учнів, у секції «Юний дослідник» – 1 учениця.

Фінансово-господарська діяльність. Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

Фінансування закладу здійснюється за рахунок місцевого та державного бюджету відповідно до  кошторису та плану асигнувань на 2020 рік.  Основні фінансові документи розміщуються на шкільному сайті у розділі «Фінансування», з ними можуть ознайомитися всі бажаючі.

Загальна сума видатків, передбачених  на 2020 рік становить 7242236,00грн,

З них по КЕКВ  2111 всього 4792730,00 \ станом на 31серпня профінансовано                  2625883,00 грн

по КЕКВ  2120 всього 1054458,00 \ профінансовано 564469,00 грн.,

по КЕКВ  2210 всього 344977,00 \  профінансовано 196932,00 грн.,

 • з них на придбання вікон та дверей – 49550,00 грн.,
 • металевої огорожі – 13480,00 грн.,
 • господарських товарів  на проведення ремонтних робіт 53527,46 грн.,
 • меблів – 68175,00 грн.,
 • канцелярських товарів – 5000 грн..
 • шкільної форми для дітей-сиріт – 7200,00 грн.

Кошторисом передбачено видатки на утримання шкільного автобуса, зокрема, укладено угоду на постачання дизельного палива для на суму 60000,00 грн.

По КЕКВ 2240 всього  70200,00 грн \ профінансовано 79782,00 з урахуванням переміщень коштів на

 • обслуговування комп’ютерної та оргтехніки – 16000,00 грн.,
 • проведення щозмінних передрейсових та післярейсових оглядів водія – 3000,00 грн.,
 • обслуговування котельні – 45842,00 грн.,
 • перезарядка вогнегасників – 2500,00 грн.,
 • технічний огляд та обслуговування автобуса – 11655,00 грн.,
 • телекомунікаційні послуги – 784,92 грн.

По КЕКВ 2230 (харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій) всього 521864,00 \  профінансовано 60436,00 грн.

По КЕКВ 2272 водопостачання та водовідведення всього 4992,00 грн. \ профінансовано 2320,70 грн.

По КЕКВ 2273 оплата електроенергії всього 66625,00\ профінансовано 22687,00 грн.

По КЕКВ 2274 оплата природного газу всього 349380,00 грн \ профінансовано 102028,00 грн.

По КЕКВ 2275 (вивезення ТПВ) всього 5582,00 \ профінансовано 5228,41 грн.

По КЕКВ 2282 (навчання персоналу) всього 2200,00 \профінансовано з урахуванням переміщень 2997,00 грн.

Для облаштування середовища Нової Української школи рішенням сесії Охтирської міської ради від 25.06.2020  надано 92218,00 грн. , з них  – субвенціїї з Державного бюджету 64553,00 грн, з місцевого бюджету – 27665,00 грн. Профінансовано на закупівлю засобів навчання та обладнання – 17426,00 грн, на закупівлю сучасних меблів – 21600,00 грн., на закупівлю комп’ютерного обладнання – 19456,00 грн.

Для створення умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами профінансовано 31000,00 грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2019-2020 н.р. школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами. Навчально-виховний процес здійснював педагогічний колектив із 22 педагогічних працівників.

Якісний склад на кінець навчального року такий:

– 1 учитель має відзнаку «Відмінник освіти України»;

– 1 учитель (4 %) має педагогічне звання «учитель-методист»;

– 10 учителів (43 %) мають педагогічне звання „старший учитель”;

– 14 учителів (61 %) мають вищу категорію;

– 7 учителів (30 %) мають першу категорію;

– 2 учителі  (9 %) – спеціаліст.

Всі педагоги мають вищу педагогічну освіту, два закінчили магістратуру.

Дані про педагогічних працівників ЗОШ №8

(станом на 31 травня)

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Всього педпрацівників 28 26 23
     учитель-методист 1 1 1
     старший учитель 11 11 10
Знак «Відмінник освіти» 1 1 1
     вища категорія 14 15 14
     перша категорія 11 8 7
     друга категорія 1 1
     спеціаліст 2 2 2
     вища освіта 28 25 22
     н/вища  –
     середня спеціальна 1 1
     стаж: до 3-х років 1  –
                3-10 років 1 2 1
               10-20 років 5 5 3
       більше 20 років 21 19 19
Віком
   до 30 років включно 2 1 1
           31-40 років 4 4 4
            41-50 років 11 9 8
           51-55 років 6 4 3
     більше 55 років 5 8 7
     пенсіонерів 4 4 3
Пройшли курси 12 7 5
Працюють не за фахом 1

 

Середній вік педагогічних працівників 47 років. Середній стаж педагогічної роботи  –  28 років.

У 2019-2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги. За результатами атестації  відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  учитель іноземної мови Макаренко Р.В.,  відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» учитель зарубіжної літератури Вініченко Т.Г., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» учителю початкових класів Даурцевій М.В.

Постійно проводилася робота з підвищення фахової майстерності вчителів шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Воно здійснювалося згідно з перспективним планом. Протягом  2019-2020 навчального року курси підвищення кваліфікації пройшли: учитель математики Марченко Л.І., учитель української мови та літератури Гребенюк В.Г., учитель початкових класів Думчикова В.І., заступник директора з виховної роботи Голець Л.Л., педагог-організатор Кудіна В.І., завідувач бібліотекою Залавська Г.Д.

У школі функціонували 4 методоб’єднання: учителів-філологів, учителів іноземних мов, учителів математики, фізики та інформатики, учителів початкових класів, класних керівників та вихователів.

Педагоги школи активні і в методичній роботі міської та обласної педагогічної громади.

Учитель української мови та літератури Гребенюк В.Г. – член міської творчої групи учителів-філологів. Учитель хімії Зюман Р.О. – керівник міського методичного об’єднання учителів хімії, член міської творчої групи, член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Хімія». Учитель математики Чергінець І.П. – учасник обласної творчої групи вчителів математики, керівник міського методичного об’єднання вчителів математики. Педагог-організатор Кудіна В.І. – керівник міського методичного об’єднання педагогів-організаторів, координатор роботи за Програмою «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». Учитель географії Орехова Н.В., учитель української мови та літератури Гребенюк В.Г. – члени журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та української мови. Учитель історії Стешенко В.І. зайняла 3 місце у І (зональному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Історія». Учитель початкових класів Полторак І.Є. учасник І (зонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Початкові класи».

Учителі школи активно поширюють свій передовий досвід у фахових виданнях.

2019
1. Гопко Зоя Григорівна «Практика – основа фізики. Інструкційні картки для лабораторних робіт, 10 клас». Газета «Фізика», №8, серпень 2019
2. Шиленко Світлана Миколаївна Проект для учнів 4 класу «Моє славне місто Охтирка» Журнал «Учитель початкової школи», №9, 2019
3. Шиленко Світлана Миколаївна Посібник для вчителя. Нова українська школа. Юрченко О.М. Інтегровані уроки тематичних тижнів. Лайфаки для вчителя НУШ. Я досліджую світ. 1 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. –141 с. – (Серія «Нова українська школа»). Тема тижня: Я – підприємець. С. 93-101.
4. Марченко Лідія Іванівна «Розв’язування раціональних рівнянь. Урок-екскурсія. 8 клас». Журнал Видавничої групи «Основа» «Математика в школах України» № 31-33, листопад, 2019.
2020
5. Гопко Зоя Григорівна Ситуативні задачі з фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти: збірник методичних матеріалів / З.Г. Гопко та ін.; за заг. ред. Карпуші В.М. Суми: НВВ СОІППО, 2020, 88 с.
6. Вініченко Тетяна Григорівна Система уроків з теми «Г.Г. Маркес «Стариган із крилами», 11 клас».  Журнал «Зарубіжна література в школі», №11-12, серпень 2020

 

Забезпечення   організації   харчування

та  медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

Забезпечує школу гарячими обідами та буфетною продукцією КПШХ «Мрія».

Різними видами харчування охоплено 100 % школярів. Охоплення харчуванням учнів 1-4, 5-9, 10-11 класів, дітей пільгових категорій відображено у таблиці.

 

Стан організації харчування в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

у І кварталі 2020 року

Охоплено різними видами харчування (кількість (%)) Охоплено учнів гарячим харчуванням
Всього учнів

(кількість (%))

1-4 кл

(кількість (%))

5-9 кл

(кількість (%))

10-11 кл

(кількість (%))

291 154 116 28 10
100 % 53 % 100 % 22 % 24 %

 

Пільгова категорія учнів у І кварталі 2020 року,

які забезпечуються безкоштовним харчуванням

Пільгова категорія дітей Кількість
1. Діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування 4
2. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти 5
3. Діти, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 16
4. Діти, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні операції об’єднаних сил 0
5. Діти, батьки яких відряджені для виконання бойових завдань у зону проведення операції об’єднаних сил – на час відрядження після надання відповідної довідки 1
6. Діти, які прибули з території АРК, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей 0

 

Порівняльний аналіз охоплення гарячим харчуванням

 

Кіль-

кість учнів

Охоплено різними видами харчування Охоплено учнів гарячим харчуванням
Всього учнів 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
К-сть %
І кв.

2018

287 287 100 148 52 104 100 32 23 12 29
І кв.

2019

287 287 100 166 58 111 100 38 28 15 40
І кв.

2020

291 291 100 154 53 116 100 28 22 10 24

 

Фінансування харчування учнів школи здійснюється з різних джерел:

24,40 грн. дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітям, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітям військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків військової служби; дітям, один з батьків яких є учасником операції об’єднаних сил (на час його перебування в зоні операції об’єднаних сил); дітям, один із батьків яких був поранений під час участі  в операції об’єднаних сил (на період перебування пораненого на лікуванні); дітям, один із батьків яких загинув/зник безвісті/потрапив у полон чи отримав інвалідність під час участі в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції); дітям, які прибули з території АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей (на 6 місяців з дня отримання статусу внутрішньо переміщеної особи), які навчаються в 1-4 класах – за рахунок коштів міського бюджету;

26,80 грн. дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітям, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітям військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків військової служби; дітям, один з батьків яких є учасником операції об’єднаних сил (на час його перебування в зоні операції об’єднаних сил); дітям, один із батьків яких був поранений під час участі  в операції об’єднаних сил (на період перебування пораненого на лікуванні); дітям, один із батьків яких загинув/зник безвісті/потрапив у полон чи отримав інвалідність під час участі в операції об’єднаних сил (антитерористичній операції); дітям, які прибули з території АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей (на 6 місяців з дня отримання статусу внутрішньо переміщеної особи), які навчаються в 5-11 класах – за рахунок коштів міського бюджету;

24,40 грн. учням 1-4 класів, які зареєстровані в Охтирській міській об’єднаній територіальній громаді, учням 1-4 класів із сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, термін перебування яких за місцем фактичного проживання більше 6 місяців, які зареєстровані в межах інших територіальних громад та не користуються пільгами із розрахунку 11,15 грн. – за рахунок коштів міського бюджету, 13,25 грн. – за рахунок батьківської плати;

24,40 грн. учням 1-4 класів, які зареєстровані в межах інших територіальних громад та не користуються пільгами, яка може бути сплачена повністю або частково за рахунок здійснення міжбюджетного трансферту між Охтирською міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

Виконання норм харчування для учнів 1-4 класів забезпечено за рахунок  батьківських внесків.

 

Аналіз харчування учнів Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.
Вартість харчування 20,00 грн. 23,00 грн. 24,40 грн

п/п

Назва продукту Норма на 1 дитину, г Виконання норм (%) Виконання норм (%) Виконання норм (%)
1. Крупи, бобові, макаронні вироби 21 100 132,6 138,0
2. Овочі свіжі 140 86 68 89,3
3. Фрукти свіжі, соки 50 114 90 100,0
4. Масло вершкове 8 96 102 90,3
5. Яйця (шт.) ¼ (10 г) 110 100 119,5
6. Молоко, кисломолочні продукти 18 118 100 111,1
7. Сир кисломолочний 16 109 102 94,4
8. М’ясо 35 100 110 126,7
9. Риба, рибопродукти 25 85 101 99,8
       
Калорійність:   736 684,3 809,1
Виконання норм харчування:   101 % 100,6 % 103,8

 

Результати профілактичного медичного огляду школярів

станом на 01 вересня 2019 року

Профілактичні медичні огляди школярів проводилися педіатром, хірургом, ортопедом, окулістом, отоларингологом, невропатологом, гінекологом.

 

Захворювання Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей
2017 р. 2018 р. 2019 р.
1. Дітей, які відвідують дитячий заклад 287 287 285
2. Знаходять на диспансерному обліку 146 146 149
3. Пульмонологічна патологія  всього 9 7 6
         В т.ч. ЧДХ
4. Захворювання крові  всього 3 1 2
В т.ч. анемії 2 1 2
5. ЛОР захворювання 13 10 10
в  т.ч. хронічний тонзиліт 8 6 7
           Зниження гостроти слуху
6. Ортопедичні захворювання  всього 50 45 38
         Із них сколіоз 27 26 20
7. Офтальмологічні захворювання всього 56 47 46
із них міопія 22 21 19
8. Урологічні захворювання 5 5 6
9. Кардіологічні захворювання 16 23 17
10. Дерматологічні захворювання 5 4 4
11. Педіатричні хвороби 13 9 11
12. Неврологічні захворювання 9 11 11
13. Хірургічні захворювання 15 14 17
14. Шлунково-кишкові захворювання 29 22 23
15. Ендокринологічні захворювання 12 7 6
16. Фтизіатричні захворювання 11 1
в т.ч. туб. віраж 4
Всього діагнозів 235 205 198

Таким чином, бачимо, що зменшилися показники ортопедичних та кардіологічних захворювань, але дещо збільшилася кількість хірургічних захворювань.

Аналіз дотримання окремих нормативів щодо проходження медичного огляду працівниками Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст № 8 показав, що усі працівники своєчасно проходять медичні огляди та планову вакцинацію.

Усі педагоги закладу мають відповідним чином оформлені санітарні книжки з допуском до роботи.

 

У зв’язку з карантином, пов’язаним з коронавірусною хворобою, проведення літньої відпочинкової кампанії та роботу табору з денним перебуванням «Веселка» було відмінено.

Протягом року до карантину були проведені автобусні екскурсії в м. Суми, м. Харків.

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Уся робота з пожежної безпеки, охорони праці в школі була організована відповідно до нормативних документів. Призначено відповідального за охорону праці та безпеку життєдіяльності під час освітнього процесу. У кабінетах закладу в куточках безпеки є оновлені інструкції з охорони праці, в учительській створено куточок охорони праці. Затверджено План заходів по запобіганню виробничого та побутового травматизму учасників освітнього процесу в школі в осінньо-зимовий період, щодо профілактики травматизму серед дітей у весняно-літній період та під час проведення екскурсій. У школі функціонує медичний кабінет, де працює сестра медична Мальцева А.П., проте медичний кабінет потребує доукомплектування медичним обладнанням. Щорічно у вересні проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!»; у квітні – тиждень охорони праці. Щороку наприкінці семестрів проводяться в школі тижні безпеки дорожнього руху, а перед осінніми й весняними канікулами – єдині дні безпеки дорожнього руху. Класними керівниками систематично проводяться інструктажі з попередження нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя.

Крім того, у школі затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму дітей під час освітнього процесу. У закладі проводяться заходи щодо попередження дорожньо-транспортного та побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків. Оформлено куточок для вивчення правил дорожнього руху, схема безпечного підходу до школи. В цілому, вся діяльність педагогічного колективу спрямована на профілактику та попередження травматизму. Однак, протягом навчального року зафіксовано 2 випадки травматизму учнів під час освітнього процессу, пов’язаних з необережною поведінкою дітей.

Відповідальною особою за пожежну безпеку, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту наказом призначено Голець Л.Л. Забезпечено розробку і затверджено орієнтовний план евакуації учнів у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі, про що свідчать відповідні накази. Розроблена та затверджена інструкція, що визначає дії працівників школи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчально-виховного процесу, за якою один разу на півроку проведені практичні тренування всіх працівників; інструкція щодо заходів пожежної безпеки, інструкція, що визначає обов’язки сторожа школи щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання СПЗ, а також визначає, кого з посадових осіб викликати в нічний час у випадку виникнення пожежі. Наказом по школі встановлено протипожежний режим, що містить порядок утримання шляхів евакуації; застосування відкритого вогню; використання побутових електронагрівальних приладів; проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; проїзду та стоянки транспортних засобів; прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень; відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; огляду, зачинення приміщень, будівель після закінчення занять і роботи школи; проведення з працівниками протипожежних інструктажів; організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; скликання в разі виникнення пожежі відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні; дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників навчально-виховного процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного та навчального устаткування, застосування засобів пожежогасіння. Проте через відсутність фінансування немає можливості здійснити обробку дерев’яних конструкцій горищ, відсутній блискавкозахист, не встановлене евакуаційне освітлення в коридорах школи.

 

Надання  соціальної  підтримки та допомоги  дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

У 2019-2020 навчальному році у школі навчалося 4 дитини, позбавлені батьківського піклування, 5 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 1 дитина з інвалідністю, 5 дітей, охоплених інклюзивною формою навчання, 22 дітей з багатодітних родин, 24 – з малозабезпечених.

Діти з малозабезпечених родин, позбавлені батьківського піклування та охоплені інклюзивною формою навчання забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням.

Діти, позбавлені батьківського піклування, отримали спортивні костюми та шкільну форму за кошти міського бюджету.

До Дня Святого Миколая 54 учні пільгових категорій отримали солодкі новорічні подарунки за бюджетні кошти.

Діти, позбавлені батьківського піклування, безкоштовно залучаються до перегляду вистав, розважальних програм гастролюючи театральних труп, циркових колективів.

 

Моральне  та матеріальне стимулювання учнів і  педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

Адміністрація та педколектив Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 підтримує участь вихованців школи в конкурсах, змаганнях, фестивалях.

З метою морального стимулювання здібних учнів застосовується така форма, як нагородження школярів на загальношкільних лінійках. Крім традиційного вручення грамот на святі Першого та Останнього дзвоника, протягом року проводяться лінійки за результатами участі дітей у міжнародних інтерактивних конкурсах, міських спортивних змаганнях.

Найвищі перемоги наших команд святкуються з тортами та чаєм.

 

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

Один із напрямків роботи школи – це робота з сім’ями, де батьки належним чином не виконують обов’язків щодо виховання своїх дітей. На початку навчального року створюється картотека підлітків, які схильні до правопорушень, учнів, які проживають у деструктивних сім’ях та сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Ці сім’ї відвідуються за місцем проживання за запитом.

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Всього учнів у школі 287 287 291
На внутрішкільному обліку 1 2 1
На обліку в КМСН

 

Із учнем, який перебувають на внутрішньошкільному обліку або перебувають у «групі ризику», регулярно проводяться індивідуальні бесіди. В індивідуальних зустрічах та телефонних розмовах з батьками завжди повідомляється про відсутність дитини на навчальних заняттях. Батьки запрошуються до школи, де з ними проводиться бесіда директором школи, ЗДВР, класними керівниками з питань поведінки та пропусків занять дитиною.

Цього року у нас було 1 звернення до служби у справах дітей з приводу неналежного виконання матір’ю своїх обов’язків; дитина була тимчасово вилучена з родини.

Одне звернення було до Охтирського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Сумській області з приводу неналежної поведінки учня школи, схильного до девіантної поведінки. Були застосовані заходи адміністративного впливу на батьків.

Залучення  педагогічної  та  батьківської  громадськості  до управління його діяльністю; співпраця  з громадськими організаціями

Навчально-виховна діяльність закладу здійснюється із залученням усіх учасників освітнього процесу та співпрацю з партнерами: фахівцями відповідних служб, установами та громадськими організаціями міста, громадськістю.

У школі відбулися профорієнтаційні зустрічі з представниками СНАУ, СумДУ, інших навчальних закладів Сумщини, Полтави, Харкова, Києва тощо.

Для учнів були організовані зустрічі з працівниками Охтирського відділу поліції; зі спеціалістами Охтирського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, лікарем Клініки, дружньої до молоді Мучник А.М., працівниками центру безоплатної вторинної правової допомоги.

Традиційно в школі здійснюються такі заходи, як благодійний шкільний осінній ярмарок, привітання з Днем Святого Миколая вихованців Охтирського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, збір коштів у рамках благодійної акції «Серце до серця».

Не стоїмо осторонь чужої біди. Цього року учнівським, батьківським та учительським колективом були зібрані й передані на лікування 4 дітей (із них 2 – наших) – 47047 грн.

Налагоджена тісна співпраця з волонтерськими організаціями міста. Завдяки волонтеру Наталії Винник ми змогли передати в зону АТО та на військовий корабель українського флоту волонтерську допомогу на суму 450 грн, листівки, прапори. Через в/ч Національної гвардії України для дітей «сірої зони» були передані канцтовари, книги, засоби гігієни, ігри.

Колектив школи тісно спілкується з депутатом Охтирської міської ради Маслом Є.М., який традиційно надає матеріальну підтримку учням 1 класу та спрямовує кошти на покращення матеріально-технічної бази закладу за рахунок коштів, передбачених на виконання повноважень депутатів Охтирської міської ради.