Охтирська Загальноосвітня школа №8

ЦЕ ВРЯТУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ! (Інформація щодо безпечних укриттів)

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Охтирської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

02.10.2023 № 120-од

 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

 

 Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора школи або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в школі.
У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор школи.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

  1. Директор школи у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Зразок заяви

Директору

Охтирської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 8

Охтирської міської ради Сумської області

__________________________________

(прізвище, ім’я, заявника)

(соціальний статус заявника)

Контактний телефон: ___________________

 

Заява

Прошу розглянути випадок булінгу (цькування), учасником або свідком якого я став / підозрюю про його вчинення / про який отримав достовірну інформацію від інших осіб (обрати необхідний варіант) по відношенню до _________________ (вказати особу).

Далі в заяві необхідно вказати особу або осіб, які вчинили цькування та описати обставини, місце, час, за яких здійснювалися випадки булінгу, дії, які полягають у психологічному, фізичному чи іншому насильстві над особою і носять системний характер.

 

_________________                                                                      _______________

(дата)                                                                                                              (підпис)

 

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)

 

№ з/п Дата прийняття заяви Прізвище, ім’я, по батькові  заявника (здобувача освіти, батьки, законні представники, педагогічний працівник, інші особи) Контактна інформація заявника (адреса проживання, телефон) Короткий зміст заяви Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка прийняла заяву щодо булінгу (цькування)