Охтирська Загальноосвітня школа №8

ЦЕ ВРЯТУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ! (Інформація щодо безпечних укриттів)

Порядок організації освітнього процесу

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

 

Загальні положення

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 2021-2022 році Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 здійснюватиме свою діяльність з урахуванням цього Тимчасового порядку організації освітнього процесу в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, спрямованого на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

 1. Працівники закладу несуть персональну відповідальність за виконання окремих пунктів Тимчасового порядку, визначених спеціальних наказами.
 2. Директор закладу Лучко О.М.:

– здійснює загальне керівництво за реалізацією та контроль за дотриманням цього Тимчасового порядку;

– обмежує проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти – проведення педагогічних рад, зборів трудового колективу тощо);

 1. Заступник директора з виховної роботи Голець Л.Л.:
 • організовує проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти, щодо реалізації алгоритмів дій на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти (додаток 1) та працівників закладу (додаток 2);
 • проводить інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;
 • проводить навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;
 • організовує розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю;
 • розробляє і контролює дотримання графіка харчування здобувачів освіти;
 • проводить з працівником харчоблоку інструктаж щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролює виконання цих вимог;
 • проводить з водієм шкільного автобуса та вихователем інструктаж щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролює виконання цих вимог.
 1. Заступник директора з навчально-виховної роботи Чергінець І.П.
 • організовує чергування працівників закладу та виконання ними вимог даного Тимчасового порядку;
 • контролює наявність засобів індивідуального захисту із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника та своєчасну заміну ЗІЗ;
 • розробляє графік допуску та маршрути руху здобувачів освіти з використанням всіх можливих входів у приміщення закладу;
 • контролює недопущення до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, без попереднього погодження з адміністрацією закладу;
 • організовує раціональне використання запасних виходів із школи, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти;
 • забезпечує підготовку інструментарію для негайної організації дистанційного навчання в разі необхідності.
 1. Сестра медична Рибак З.І.:
 • відповідає за допущення до роботи персоналу за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром;
 • не допускає працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37.2 С на робоче місце;
 • забезпечує збереження засобів індивідуального захисту для усіх працівників закладу із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи;
 • контролює наявність необхідних умов для дотриманням учасниками освітнього процесу правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);
 • комплектує медичний пункт школи необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);
 • контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщенні їдальні та буфету-роздатки під час харчування;
 • контролює наявність у працівника харчоблоку від КПШХ «Мрія» засобів індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов’язаних між собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника;
 • готує дезінфікуючі розчини для миття поверхонь після закінчення занять у спеціально відведеному приміщенні;
 • слідкує за наявністю антисептичних розчинів біля кожного входу у приміщення.
 1. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків Голець В.І.:
 • проводить централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеною угодою на вивіз твердих побутових відходів з ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад».

Організація освітнього процесу

 1. Чергові вчителі забезпечують допуск учнів до приміщень закладу відповідно до графіка допуску (додаток 3) та маршрутів руху учнів (додаток 4, 5) за умови наявності в учнів засобів індивідуального захисту.
 2. Педагогічні працівники:

– на початку першого уроку проводять огляд листів стану здоров’я, які ведуться батьками і розміщуються у щоденниках учнів. У разі необхідності направляють учнів до сестри медичної;

– на початку кожного уроку проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.

Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

 1. Учасники освітнього процесу можуть не використовувати захисні маски під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями школи використання захисних масок є обов’язковим.

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання засобів індивідуального захисту.

В процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки.

 1. Сестра медична Рибак З.І. та робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків Голець В.І. на всіх входах до приміщення школи організовують місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначають яскравою наочністю.
 2. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами відбувається в межах коридору, в якому розташовується навчальне приміщення, їдальні, туалету, допуск до яких здійснюється через окремі входи (додаток 6).
 3. Початок занять і перерв передбачається окремим графіком (додаток 7), у якому передбачено можливість визначення різного часу початку та закінчення занять і перерв для різних класів.
 4. Педагогічні працівники проводять заняття з окремих предметів на свіжому повітрі відповідно до календарно-тематичного планування за належних погодних умов.
 5. Заборонено використання багаторазових рушників у школі.
 6. Працівники закладу проводять у кінці робочого дня очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння тощо) відповідно до розподілу (додаток 8).
 7. Педагогічні працівники після закінчення кожного навчального заняття забезпечують підготовку учнів до наступного уроку, організовують їхній вихід на подвір’я та створюють умови для провітрювання приміщення впродовж не менше 10 хвилин.
 8. Використані засоби індивідуального захисту, паперові серветки поміщаються в контейнери/урни з кришкою для використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».

 

Організація харчування

 1. Харчування здійснюється відповідно до графіка (додаток 9).
 2. Класні керівники початкових класів, черговий учитель забезпечують відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.
 3. Працівник харчоблоку від КПШХ «Мрія» має на робочому місці засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички, які змінює після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов’язані між собою. Засоби індивідуального захисту в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.
 4. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.
 5. Працівники школи та учні дотримуються особистої гігієни.
 6. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

 

Вимоги до шкільного автобуса Еталон ДН- ВМ 4800АА,

який перевозить дітей за працівників до закладу освіти

Водій шкільного автобуса Заїчка О.В., вихователь Головирін С.О.:

 • проводять дезінфекційні заходи у салоні автобуса після перевезення дітей;
 • мають засоби індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;
 • водій проходить щоденний передрейсовий медичний огляд та температурний скринінг. У разі наявності ознак коронавірусної хвороби терміново повідомити чергового адміністратора та не приступаючи до роботи звернутися до сімейного лікаря;
 • забезпечити вхід пасажирів до салону автобуса при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски);
 • перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння.

Додаток 1

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

У разі виявлення дитини з ознаками гострої респіраторної хвороби:

 1. Учитель по телефону інформує чергового адміністратора та сестру медичну.
 2. Сестра медична забирає дитину, яка обов’язково одягає маску, до спеціально відведеного приміщення та повідомляє завідувачу господарства про приміщення, у якому необхідно провести дезінфекцію. У разі потреби, сестра медична викликає швидку медичну допомогу.
 3. Старший черговий учитель обмежує вхід до приміщення для тимчасового перебування працівників чи учнів з ознаками коронавірусної хвороби.
 4. Діти класу, де навчається учень з ознаками хвороби, припиняють рух по школі.
 5. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком. Прибиральник службових приміщень дезінфікує приміщення, висококонтактні поверхні.
 6. Класний керівник інформує батьків про виявлення ознак хвороби у їхньої дитини та проводить інструктаж про необхідність самоізоляції з дітьми, які контактували з дитиною з ознаками коронавірусної хвороби.
 7. Діти з класу, у якому виявили учня з симптомами коронавірусної хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19 – діти повертаються на навчання.
 8. Якщо тест підтверджує COVID-19, відповідно до рішення педагогічної ради та наказу керівника для класу, в якому навчається учень з коронавірусною хворобою організовується дистанційне навчання строком на 2 тижні.

 

 

Додаток 2

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед працівників Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

У разі виявлення ознак коронавірусної хвороби у працівника закладу адміністрація рекомендує працівникові негайно звернутись до сімейного лікаря та відслідковує результати огляду хворого. Якщо тест підтверджує COVID-19, необхідно:

 1. З’ясувати коло осіб, які протягом двох діб до захворювання та після появи симптомів у захворілого:

мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19;

– мали незахищений контакт (без використання маски, респіратору) із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні хворого під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок);

– контактували з хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних ЗІЗ або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, маска під носом, маска на підборідді  тощо);

– перебували у закритому приміщенні із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.

Скласти Акт про випадок захворювання. Для цього опитати:

 • працівника, який захворів;
 • усіх інших працівників, які контактували з хворим.

Строк – 2 години з моменту, як отримали інформацію про захворювання працівника.

 1. Поінформувати працівників, що контактували із хворим, і провести дезінфекцію у закладі.

Дати хворому працівнику список працівників, які з ним контактували, щоб він передав список лікуючому лікарю. Так лікар відповідно до Порядку сформує первинний перелік контактних осіб зі слів хворих і передасть його працівникам державних установ МОЗ епідеміологічного профілю для епідеміологічного розслідування.

 1. Відправити коло контактів на самоізоляцію. Строк самоізоляції – 14 днів.

Працівники, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

Особа, яка перебуває на самоізоляції, має діяти відповідно до пункту 1 Алгоритму у разі появи симптомів захворювання.

 1. Запровадити дистанційну роботу для кола контактів.

З’ясувати, чи можуть працівники, що контактували із хворим і мають перебувати в самоізоляції, працювати дистанційно. Підготувати наказ про запровадження такого режиму роботи для працівників, які можуть працювати дистанційно. Працівникам, робота яких неможлива в дистанційному режимі, роз’яснити особливості отримання листка непрацездатності з оплатою у розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, або оформити відсутність в індивідуальному порядку відповідно до Кодексу законів про працю України.

Строк – протягом найближчого робочого дня після повідомлення.

 

 

 

 

 

 

 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

АКТ

Про випадок захворювання

_______ № _____

м. Охтирка

Я, директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Лучко Ольга Михайлівна, отримала інформацію про захворювання на інфекцію COVID-19 працівника _________________________________________________________________

ПІБ, посада

Коли та від кого отримав інформацію: ____________________________

Дата, ПІБ, посада

Коли провели тест, який підтверджує захворювання: ________________

Дата

Я опитала працівника із захворюванням, усіх інших працівників та встановила:

КОЛО ПРАЦІВНИКІВ,

з якими контактував працівник із захворюванням за останні 14 днів

ПІБ працівника Посада Вжиті заходи
     
     
     

 

Директор                                                               О.Лучко

 

 

 

 

Додаток 3

Графік

допуску учнів до навчальних приміщень

Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

Будівля Вхід у приміщення № кабінету, клас Час допуску учнів
Будівля А Центральний Кабінет української мови та літератури,

9 клас

7.40 – 7.45
Кабінет географії, 7 клас 7.45 – 7.50
Кабінет фізики та математики, 11 клас 7.50 – 7.55
Лівий (біля кабінету директора) Кабінет історії, 6 клас 7.40 – 8.00
Правий Кабінет біології, 5 клас 7.40 – 7.45
Кабінет хімії, 10 клас 7.45 – 7.50
Кабінет основ здоров’я, 8 клас 7.50 – 7.55
Будівля Б Центральний Класна кімната № 17, 2 клас 7.40 – 7.50
Класна кімната № 22, 3 клас 7.50 – 8.00
Запасний Класна кімната № 18, 1 клас 7.40 – 7.50
Класна кімната № 19, 4 клас 7.50 – 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Маршрут руху учнів

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

до навчальних приміщень у будівлі А (старша школа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Маршрут руху учнів

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

до навчальних приміщень у будівлі Б (початкова школа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Маршрут руху учнів

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

до їдальні та туалету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Розклад дзвінків

у Охтирській загальноосвітній ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

у 2021-2022 н.р.

 

1 клас                                                         2 клас

 

  Уроки   Уроки
1 08.00 – 08.35 1 08.00 – 08.40
2 08.50 – 09.25 2 09.00 – 09.40
3 10.00 – 10.35 3 10.10 – 10.50
4 11.00 – 11.35 4 11.05 – 11.45
    5 12.00 – 12.40
       

 

3 клас                                                        4 клас

 

  Уроки   Уроки
1 08.00 – 08.40 1 08.00 – 08.40
2 09.00 – 09.40 2 09.00 – 09.40
3 09.55 – 10.35 3 10.00 – 10.40
4 11.00 – 11.40 4 11.10 – 11.50
5 12.00 – 12.40 5 12.05 – 12.45
       

 

5-11 клас

 

  Уроки
1 08.00 – 08.45
2 08.55 – 09.40
3 10.00 – 10.45
4 11.05 – 11.50
5 12.00 – 12.45
6 12.55 – 13.40
7 13.50 – 14.35

 

 

 

 

 

Додаток 8

Розподіл обов’язків щодо проведення дезінфекційних заходів

у приміщеннях Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

 

Приміщення Відповідальний за дезінфекцію начального приміщення
Учительська Пісклова В.І.
Кабінет української мови та літератур Макаренко Р.В.
Кабінет директора Холіна Р.В.
Бухгалтерія Чечет О.В.
Кабінет історія Стешенко В.І.
Кабінет іноземної мови Марченко Л.І.
Бібліотека Залавська Г.Д.
Комп’ютерний Гопко З.Г.
Кабінет психолога Кринична Н.В.
Кабінет географії Кудіна В.І.
Приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками ГРВІ Рибак З.І.
Кабінет біології Орехова Н.В.
Кабінет хімії Зюман Р.О.
Кабінет основ здоров’я Вініченко Т.Г.
Кабінет фізики і математики Гребенюк В.Г.
Кабінет заступників директора Голець Н.М.
Медичний пункт Рибак З.І.
Навчальне приміщення 1 класу Полторак І.Є.
Навчальне приміщення 4 класу Думчикова В.І.
Навчальне приміщення 3 класу Даурцева М.В.
Навчальне приміщення для поділу Романенко К.О.
Навчальне приміщення 2 класу Шиленко С.М.
Навчальне приміщення ГПД Педь Н.О.
Їдальня Кулик Л.І.
Буфет-роздатка Голець Н.М.
Коридори Прибиральники службових приміщень

 

Контроль здійснює сестра медична Рибак З.І.

 

 

Додаток 9

Графік організації харчування учнів

Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

в умовах карантинних обмежень

 

1 клас                                                        2 клас

 

  Уроки Обід     Уроки Обід
1 08.00 – 08.35     1 08.00 – 08.40  
2 08.50 – 09.25 09.25 – 09.40   2 09.00 – 09.40 10.00 – 10.10
3 10.00 – 10.35     3 10.10 – 10.50  
4 11.00 – 11.35     4 11.05 – 11.45  
        5 12.00 – 12.40  
             

 

3 клас                                                        4 клас

 

  Уроки Обід     Уроки Обід
1 08.00 – 08.40     1 08.00 – 08.40  
2 09.00 – 09.40     2 09.00 – 09.40  
3 09.55 – 10.35 10.35 – 10.45   3 10.00 – 10.40  
4 11.00 – 11.40     4 11.10 – 11.50 11.00 – 11.10
5 12.00 – 12.40     5 12.05 – 12.45  
             

 

5-11 клас

 

  Уроки Обід пільгові категорії
1 08.00 – 08.45  
2 08.55 – 09.40  
3 10.00 – 10.45  
4 11.05 – 11.50 11.50 – 12.00
5 12.00 – 12.45  
6 12.55 – 13.40  
7 13.50 – 14.35  

 

Харчування учнів 1-4 класів під час перерв для учнів середньої та старшої ланки не здійснюється. Доступ до буфетної продукції вільний на всіх перервах з дотриманням соціального дистанціювання.