Zosh8

Правила поведінки здобувача освіти в закладі

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області

(протокол № 13 від 30.08.2019 р.)

Наказ Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 № 124-ОД від 30.08.2019

СХВАЛЕНО

на засіданні загальних зборів (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області

(протокол № 1 від 14.06.2019 р.)

Дані правила розроблені представниками педагогічного, учнівського та батьківського колективів, затверджені на засіданні педагогічної ради. 

1.Загальні правила поведінки

1.1. Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять чисті, охайні, займають своє робоче місце й готуються до уроку. 

1.2. Заборонено приводити до школи та на її територію тварин, приносити з будь- якою метою і використовувати будь-яким способом зброю (холодну, вогнепальну, метальну, газову тощо), вибухово- чи вогненебезпечні речовини; продукцію сексуального характеру; спиртні напої, наркотики, а також токсичні та отруйні речовини. Паління та вживання алкогольних напоїв на території школи категорично заборонено. 

1.3. Не можна без дозволу залишати школу та її територію в урочний час. У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівникові довідку від лікаря (3 дні та більше) чи записку від батьків (1-2 дні) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин не дозволяється. 

1.4. Учні проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, з учнями. 

1.5. Учням забороняється заходити в учительську без дозволу вчителя. 1.6. Учні дбайливо ставляться до майна школи. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За умисно пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки. 

1.7. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі належить здати старшому черговому вчителю або члену адміністрації. 

1.8. Учні дотримуються чистоти й порядку на території школи. 1.9. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. 

  1. Поведінка на заняттях 

2.1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено. 

2.2. Під час уроку не можна без дозволу підводитися з місця. 2.3. Під час уроку не можна гомоніти, відволікатися самому й відволікати товаришів від занять, займатися сторонніми справами. Урочний час використовуються тільки з навчальною метою. 

2.4. Під час освітнього процесу заборонено користуватися мобільним телефоном, якщо він не використовується для роботи з інформацією, потрібною для заняття. У разі крайньої необхідності мати при собі телефон учні зобов’язані під час уроку вимкнути його чи встановити в режим «без звуку». 

2.5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, він піднімає руку та може вийти з дозволу вчителя, який проводить урок, але не залишати територію школи без відома вчителя, класного керівника чи адміністрації школи. 

2.6. Без дозволу учителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати на іншу парту. 

2.7. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень. У встановлений класним керівником день здавати щоденник на перевірку. 

2.8. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів. Підручники мають бути акуратно обгорнуті, мати закладини. Зошити учнів мають бути чистими і підписаними за встановленим зразком. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою. 

2.9. Учні зобов’язані знати й дотримуватися правил безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення. 

2.10. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі. 2.11. Після закінчення уроку учні залишають клас з дозволу вчителя після дзвінка. 

  1. Поведінка до початку, на перервах та після закінчення занять 

3.1. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим. 

3.2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, котельня). 

3.3. Під час перерви учні зобов’язані: – навести чистоту й порядок на своєму робочому місці; – вийти з класу; – виконувати вимоги педагогів і працівників школи; Учням забороняється: – бігати в коридорах та класних приміщеннях; – грати у м’яча в приміщеннях, не пристосованих для цього; – сваритися між собою та зі сторонніми людьми; – штовхати одне одного, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися, кидатися речами; – використовувати непристойні вирази й жести, кричати та заважати іншим відпочивати; – категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового від дирекції за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії. 

3.4. Черговий по класу: – знаходиться в класі під час перерви; – забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення, робить вологе прибирання; – допомагає педагогу готувати клас до наступного уроку; – після закінчення уроків проводити якісне прибирання своєї класної кімнати. 

3.5. Чергові по школі учні: – слідкують за дотриманням порядку в школі; – ведуть облік відсутніх учнів; – здійснюють передачу чергування наступному класу. 

  1. Заключні положення 

4.1. Учні не мають права під час перебування на території школи та при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, що є небезпечними для їхнього життя й здоров’я та оточуючих. 

4.2. Чинні Правила поширюються на територію школи та на заходи, що проводяться в школі. 

4.3. За порушення чинних Правил та Статуту школи учні притягаються до відповідальності. У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення: 

– усне зауваження; – запис зауваження в щоденник; 

– виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду, раду профілактики, засідання органів учнівського самоврядування; 

– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками відповідно чинного законодавства. 

4.4. Усі учасники освітнього процесу – учні, батьки, вчителі – ознайомлюються з чинними Правилами. 

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів У школу учні повинні приходити в одязі ділового стилю. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собі і суспільства. Зачіска повинна бути охайною, не заважати під час навчально-виховного процесу, не повинна створювати небезпеку для здоров’я й життя її власника та інших учнів. Рекомендується не використовувати косметику і не носити багато прикрас на заняття. Для уроків фізкультури призначений спортивний одяг. На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковому одязі. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків чи на свій розсуд. 

Учні мають право: 1. На освіту, отримання безкоштовної освіти згідно державних стандартів, розвиток своєї особистості, своїх талантів, розумових та фізичних здібностей в повному обсязі (ст. 53 Конституції України). 2. Обирати профілі навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття. 3. Отримувати інформацію з усіх галузей знань. 4. Брати участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах. 5. Особисто, або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні школи. 6. На безпечні, нешкідливі умови навчання та праці (ст. 51 Закону Украйни «Про освіту»). 7. У старшій школі (10-11 класи) обирати зміст освіти. 8. За учнями, які навчаються в закладі освіти, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи 9. На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психічного насильства з боку педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують гідність. 10. У коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань. 11. На свободу інформації. 12. На свободу думки, совісті та релігії. 13. На повагу до власної гідності. 14. Безкоштовне користування бібліотечно-інформаційними ресурсами школи. 15. Отримання додаткових (в тому числі платних) освітніх послуг. 16. Завчасне повідомлення про термін і обсяг письмових контрольних робіт; протягом дня може бути проведено не більше двох контрольних робіт. 17. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення. 18. Участь у культурному житті школи. 19. Відпочинок між уроками і канікули, на час яких домашні завдання не задаються.