Охтирська Загальноосвітня школа №8

ЦЕ ВРЯТУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ! (Інформація щодо безпечних укриттів)

Порядок реагування на випадки булінгу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Охтирської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

02.10.2023 № 120-од

 

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

Охтирської міської ради Сумської області

І. Загальні положення

Даний Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 8 і  розроблений на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) на застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових та інструктивних документів.

1.1. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у наступних значеннях.

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Кривдник (булер) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу.

Потерпілий (жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування).

Спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу.

Сторони булінгу (цькування) – безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

1.3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

1.4. До булінгу (цькування) в школі належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, вбиральнями, буфетом-роздаткою тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи школи та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівництва школи, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

1.5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладі освіти (далі – суб’єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служба у справах дітей;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

директор та інші працівники школи;

засновник (засновники) закладу освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

 

ІІ. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування)

2.1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора школи або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор школи.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2.2. Директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

2.3. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити директора школи та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

III. Склад комісії, права та обов’язки її членів

3.1. Склад комісії затверджує наказом директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8. Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

3.2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) школи, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

3.3. Головою комісії є директор Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов’язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря.

У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.

3.4. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

3.5. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії.

3.6. Член комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку усно або письмово;

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

3.7. Член комісії зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі комісії;

не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;

брати участь у голосуванні.

3.8. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором школи.

ІV. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в школі

4.1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 має бути постійним системним процесом, спрямованим на:

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

4.2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 ґрунтується на принципах:

недискримінації за будь-якими ознаками;

ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

гендерної рівності;

участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів школи.

4.3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 є:

створення безпечного освітнього середовища, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в школі;

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг;

формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4.4. Діяльність Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі (далі – План).

Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує директор школи  в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в школі.

Заплановані заходи повинні:

спрямовуватись на задоволення потреб Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 у створенні безпечного освітнього середовища;

мати вимірювані показники ефективності;

залучати всіх учасників освітнього процесу.

План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року директор забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.

4.5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, належать заходи щодо:

організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:

розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;

здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу тощо;

створення у школі культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

 

  1. V. Прикінцеві положення

5.1. Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)  в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 затверджується наказом директора і є обов’язковими до виконання усіма учасниками освітнього процесу.

5.2. Учасники освітнього процесу мають знати Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в школі.

5.3. Незнання або нерозуміння норм цього Порядку не є виправданням невиконання обов’язків учасниками освітнього процесу.

5.4. Зміни та доповнення до Порядку вносяться наказом директора.

Додаток
до Порядку реагування
на випадки булінгу (цькування)

 

ПРОТОКОЛ №_____
засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________

(Найменування закладу освіти)

«___» _______________ 20___ р. _______________________________ Час ____ год ____ хв

Підстава: ____________________________________________________________________________

(від кого і коли надійшло заява або повідомлення про випадок булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________

(стислий зміст заяви або повідомлення)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Присутні:

Члени комісії (_____ осіб) згідно з наказом про склад комісії від __________ №_______:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Інші особи (______ осіб):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

І. Затвердження Порядку денного засідання

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ІІ. Розгляд питань Порядку денного засідання1

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

                                                         ІІІ. Ухвалили рішення про2

потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах

_____________________________________________________________________________

(опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання)
заходи для усунення причин булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________

(опис заходів та відповідальні за їх виконання)

заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________

(опис заходів та відповідальні за їх виконання)
рекомендації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками

_____________________________________________________________________________

(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)
рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)

_____________________________________________________________________________

(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

Голова комісії                                                                                         ______________

Секретар                                                                                                  ______________

_____________________
1 Розділ II доповнюється окремими сторінками.

2 Розділ III доповнюється окремими сторінками.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Охтирської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

02.10.2023 № 120-од

 

Порядок
застосування заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування)

в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

 

  1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8.
  2. Заходи виховного впливу – заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.
  3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 застосовуються з метою:

відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;

недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);

загальної превенції випадків булінгу (цькування) в школі.

  1. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, зокрема:

мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;

критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) на черговому засіданні.

  1. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-педагогічними) працівниками Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 із залученням за потреби фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

  1. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог, соціальний педагог Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, зокрема:

діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;

розробку профілактичних заходів.

У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.