Охтирська Загальноосвітня школа №8

ЦЕ ВРЯТУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ! (Інформація щодо безпечних укриттів)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти від 13.07.2021 № 813

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до Нового Державного стандарту базової середньої освіти

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 289 від 01 квітня 2022 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до Нового Державного стандарту базової середньої освіти”)

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text
Оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Наказ МОН від 21.08.2013  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#Text