Zosh8

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text
Оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Наказ МОН від 21.08.2013  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#Text
Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-2-08-%D1%96.pdf
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf
Оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrschool/08/29/2-klas-nush.pdf
Оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text